Bir uçak hızlanarak yükselmektedir.  Bu uçak için,  I. Kinetik enerjisiII. Potansiyel enerjisi III. Mekanik enerjisiIV. Yapılan İş fiziksel niceliklerinden hangileri zamanla artmaktadır? A)l ve llB) Yalnız lVC) l, ll ve lllD) l, ll ve lVE) I, II, III ve lV

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:54
Bir uçak hızlanarak yükselmektedir.
 

 

Bu uçak için,
 

 

I. Kinetik enerjisi

II. Potansiyel enerjisi
 

III. Mekanik enerjisi

IV. Yapılan İş
 
fiziksel niceliklerinden hangileri zamanla artmaktadır?
 

A)l ve ll
B) Yalnız lV
C) l, ll ve lll
D) l, ll ve lV
E) I, II, III ve lV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:25:26
  1. Kinetik Enerji: Hareket eden bir cismin enerjisidir. Uçak hızlandıkça kinetik enerjisi artar.
  2. Potansiyel Enerji: Bir cismin yüksekliği nedeniyle sahip olduğu enerjidir. Uçak yükseldikçe potansiyel enerjisi artar.
  3. Mekanik Enerji: Kinetik ve potansiyel enerjinin toplamıdır. Uçak hızlanarak yükseldiği için mekanik enerjisi artar.
  4. Yapılan İş: Bir kuvvetin bir cismi hareket ettirmesiyle oluşan enerjidir. Uçağı hareket ettiren kuvvet, motorun gücüdür. Motorun gücü arttıkça, uçağın hızı ve yüksekliği de artar. Dolayısıyla, yapılan iş de artar.

Cevap: E) I, II, III ve IV