Aşağıdakilerden hangisi tür içi kalıtsal çeşitliliği etkilemez?A)Çiftleşme zamanı ve davranışlarında değişiklik olmasıB) Popülasyonda dışa göçlerin görülmesiC) Popülasyonda gözlenen salgın hastalıklarD) Doğal afetler sonucu gözlenen coğrafik değişikliklerE) Popülasyonda modifikasyonların görülmesi

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

Aşağıdakilerden hangisi tür içi kalıtsal çeşitliliği etkilemez?


A)Çiftleşme zamanı ve davranışlarında değişiklik olması
B) Popülasyonda dışa göçlerin görülmesi
C) Popülasyonda gözlenen salgın hastalıklar
D) Doğal afetler sonucu gözlenen coğrafik değişiklikler
E) Popülasyonda modifikasyonların görülmesi

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:48:10
  1. Tür içi kalıtsal çeşitlilik, bir popülasyon içindeki bireylerin genetik yapılarındaki farklılıklardır.

  2. Tür içi kalıtsal çeşitlilik, bir popülasyonun çevre koşullarına uyum sağlamasına ve daha dirençli hale gelmesine yardımcı olur.

  3. Çiftleşme zamanı ve davranışlarında değişiklik olması, popülasyonda dışa göçlerin görülmesi, popülasyonda gözlenen salgın hastalıklar ve doğal afetler sonucu gözlenen coğrafik değişiklikler, tür içi kalıtsal çeşitliliği etkiler.

  4. Modifikasyonlar, çevre koşullarının etkisiyle bireylerin fenotiplerinde meydana gelen değişikliklerdir. Modifikasyonlar genetik yapıda bir değişikliğe neden olmaz, dolayısıyla tür içi kalıtsal çeşitliliği etkilemez.

Cevap: E) Popülasyonda modifikasyonların görülmesi