I) Patristik   II) Hellenistik   III) Antik   IV) Skolastik   V) MitolojikVerilen dönemlerden hangileri Hristiyan felsefesine aittir?A)I ve IIB) I ve IVC) II ve IIID) II ve VE) III ve IV

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

I) Patristik   II) Hellenistik   III) Antik   IV) Skolastik   V) Mitolojik

Verilen dönemlerden hangileri Hristiyan felsefesine aittir?


A)I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve V
E) III ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:36:49
 1. Patristik Dönem:

  • Bu dönem, Hristiyan felsefesinin ilk dönemidir.
   1. yüzyıldan 8. yüzyıla kadar sürmüştür.
  • Kilise Babaları olarak bilinen Hristiyan düşünürlerinin eserlerini içerir.
  • Bu düşünürler, Hristiyan teolojisini ve ahlakını açıklamaya çalışmışlardır.
 2. Skolastik Dönem:

  • Bu dönem, Hristiyan felsefesinin ikinci dönemidir.
   1. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar sürmüştür.
  • Katolik Kilisesi'nin resmi felsefesi olmuştur.
  • Skolastik düşünürler, Aristoteles'in felsefesini Hristiyan inançlarıyla uzlaştırmaya çalışmışlardır.
 3. Diğer Dönemler:

  • Hellenistik Dönem: Antik Yunan'da felsefenin ve sanatın geliştiği dönemdir.
  • Antik Dönem: Eski çağlarda Mısır, Mezopotamya ve Yunanistan'da gelişen uygarlıklara verilen isimdir.
  • Mitolojik Dönem: Antik çağlarda insanların doğa olaylarını ve dünyayı anlamak için yarattıkları hikayelerin ve inançların dönemidir.

Cevap: B) I ve IV