Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde aynı fazda çalışan dalga kaynakları bir girişim deseni oluşturmaktadır.Girişim deseni ile ilgili,I.Dalga leğeninin derinliği artırılırsa dalga katarlarının sayısı azalır.II.Kaynaklar arasındaki mesafe azaltılırsa dalga boyu azalır.III.Dalga boyu artırılırsa düğüm çizgilerinin sayısı azalır.yargılarından hangileri doğru olabilir?A)Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) I ve IIIE) II ve III

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:57

Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde aynı fazda çalışan dalga kaynakları bir girişim deseni oluşturmaktadır.

Girişim deseni ile ilgili,

I.Dalga leğeninin derinliği artırılırsa dalga katarlarının sayısı azalır.

II.Kaynaklar arasındaki mesafe azaltılırsa dalga boyu azalır.

III.Dalga boyu artırılırsa düğüm çizgilerinin sayısı azalır.

yargılarından hangileri doğru olabilir?


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:33:50
  1. Dalga leğeninin derinliği artırılırsa dalga katarlarının sayısı azalır. Bu ifade doğru değildir. Leğen derinliği dalga sayısını etkilemez.

  2. Kaynaklar arasındaki mesafe azaltılırsa dalga boyu azalır. Bu ifade yanlıştır. Kaynaklar arasındaki mesafe dalga boyunu etkilemez.

  3. Dalga boyu artırılırsa düğüm çizgilerinin sayısı azalır. Bu ifade doğrudur. Dalga boyu arttıkça düğüm çizgilerinin sayısı azalır.

Sonuç olarak, doğru cevap D) I ve III'tür.