İnancın temele alındığı MS 2- MS 15. yüzyıl felsefesi, kendinden önceki dönem felsefelerinden etkilenmiştir. Örneğin Hristiyan filozofları, Hristiyanlığı yaymak için diriliş inancını destekleyen ruhun ölmemesi hatta tekrar dirilmesi fikrini savunan Antik Yunan filozofunun görüşlerinden; İslam filozofları ise Tanrı’nın varlığı kanıtlamalarında başka bir Antik Yunan filozofunun geliştirdiği mantıktan yararlanmışlardır.Bu parçaya göre, MS 2- 15. yüzyıl felsefesini etkileyen filozoflar sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?A)Epiküros, AristotelesB) Epiküros,PlatonC) Platon, AristotelesD) Platon, EpikürosE) Aristoteles, Platon

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

İnancın temele alındığı MS 2- MS 15. yüzyıl felsefesi, kendinden önceki dönem felsefelerinden etkilenmiştir. Örneğin Hristiyan filozofları, Hristiyanlığı yaymak için diriliş inancını destekleyen ruhun ölmemesi hatta tekrar dirilmesi fikrini savunan Antik Yunan filozofunun görüşlerinden; İslam filozofları ise Tanrı’nın varlığı kanıtlamalarında başka bir Antik Yunan filozofunun geliştirdiği mantıktan yararlanmışlardır.

Bu parçaya göre, MS 2- 15. yüzyıl felsefesini etkileyen filozoflar sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


A)Epiküros, Aristoteles
B) Epiküros,Platon
C) Platon, Aristoteles
D) Platon, Epiküros
E) Aristoteles, Platon

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:36:44
  1. MS 2-15. yüzyıl felsefesi, Hristiyanlık ve İslam gibi inançlara dayanıyordu.
  2. Bu dönemde, Hristiyan filozoflar, Hristiyanlığı yaymak için diriliş inancını destekleyen ruhun ölmemesi hatta tekrar dirilmesi fikrini savunan Platon'un görüşlerinden etkilendiler.
  3. İslam filozofları da, Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için yine Platon'un geliştirdiği mantıktan yararlandılar.

    Bu sonuçlara göre, MS 2-15. yüzyıl felsefesini etkileyen filozoflar Platon ve Aristoteles'tir.

Cevap: C) Platon, Aristoteles