Tarihte bilinen ilk sınıflandırmayı yapan Yunanlı bilim insanı Aristo'dur (M.Ö. 384-322).l Aristo canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak sınıflandırmıştır.ll Aristo hayvanları karada, suda ve havada yaşayanlar olarak sınıflandırmıştır.lll Aristo bitkileri, tohumlu ve tohumsuz olarak sınıflandırmıştır.lV Aristo yapay (ampirik) sınıflandırma yapmıştır.Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? A)Yalnız IB) Yalnız IIIC) I, II ve IIID) I, II ve IVE) II, III ve IV

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00

Tarihte bilinen ilk sınıflandırmayı yapan Yunanlı bilim insanı Aristo'dur (M.Ö. 384-322).

l Aristo canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak sınıflandırmıştır.

ll Aristo hayvanları karada, suda ve havada yaşayanlar olarak sınıflandırmıştır.

lll Aristo bitkileri, tohumlu ve tohumsuz olarak sınıflandırmıştır.

lV Aristo yapay (ampirik) sınıflandırma yapmıştır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır


A)Yalnız I
B) Yalnız III
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:42:26
 1. Aristo canlıları ikiye ayırmıştır:

  • Bitkiler
  • Hayvanlar
 2. Aristo hayvanları üçe ayırmıştır:

  • Karada yaşayanlar
  • Suda yaşayanlar
  • Havada yaşayanlar
 3. Aristo bitkileri ikiye ayırmıştır:

  • Tohumlu bitkiler
  • Tohumsuz bitkiler
 4. Aristo yapay sınıflandırma yapmıştır.

Yani canlıları görünüşlerine göre sınıflandırmıştır. Örneğin, bir bitki tohumlu mu tohumsuz mu diye bakarak sınıflandırmıştır.

Cevap: B) Yalnız III