Üç tüpe eşit miktarda patates ve amilaz enzimi konuluyor.  I. tüp - 10 oC'deII. tüp 60 oC'deIII. tüp 30 oC'de2 saat tutulduktan sonra tüpler oda sıcaklığına ( 25 oC) alınıyor. Hangi tüplerde enzim aktivitesi görülür?A)Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve IID) I ve IIIE) I , II ve III

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:20:59

Üç tüpe eşit miktarda patates ve amilaz enzimi konuluyor.  

I. tüp - 10 oC'de

II. tüp 60 oC'de

III. tüp 30 oC'de

2 saat tutulduktan sonra tüpler oda sıcaklığına ( 25 oC) alınıyor. Hangi tüplerde enzim aktivitesi görülür?


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I , II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:38:53

1. Adım: Enzim Aktivitesi Nedir?

  • Enzim aktivitesi, enzimin kimyasal reaksiyonları hızlandırma yeteneğidir. 2. Adım: Sıcaklığın Etkisi
  • Sıcaklığın artması enzim aktivitesini artırır.
  • Sıcaklığın azalması enzim aktivitesini azaltır. 3. Adım: Opsiyonel Sıcaklık
  • Enzimlerin her biri için, en yüksek aktivite gösterdiği optimum sıcaklık vardır.
  • Bu sıcaklığın altında veya üzerinde enzim aktivitesi azalır. 4. Oda Sıcaklığı (25°C)
  • 25°C, patates ve amilaz enzimi için optimum sıcaklığa yakındır._ 5. Sonuçlar:
  • I. tüp (10°C) => Enzim aktivitesi DÜŞÜK
  • II. tüp (60°C) => Enzim aktivitesi DÜŞÜK**
  • III. tüp (30°C) => Enzim aktivitesi YÜKSEK 6. Cevap:**
  • D) I ve III

Cevap: I. ve III. tüplerde enzim aktivitesi görülür. Çünkü optimum çalışma sıcaklıklarına en yakın sıcaklık valörüne sahip olan bu iki tüpte, enzimin çalışabilmesi için gereken ortam pH`ı ve ısı sağlanmıştır.