Aşağıdakilerden hangisi insan metabolizmasını etkileyen çevresel faktörlerdendir? A)Çizgili kas faaliyetlerinin artmasıB) Vücut sıcaklığının artmasıC) Ortam sıcaklığının artmasıD) Kandaki adrenalin miktarının artmasıE) Vücut yüzeyinin artması

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:20:59

Aşağıdakilerden hangisi insan metabolizmasını etkileyen çevresel faktörlerdendir? 


A)Çizgili kas faaliyetlerinin artması
B) Vücut sıcaklığının artması
C) Ortam sıcaklığının artması
D) Kandaki adrenalin miktarının artması
E) Vücut yüzeyinin artması

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:39:11

1. Adım: Soruyu anlama

  • Soruda, insan metabolizmasını etkileyen çevresel faktörlerin neler olduğu sorulmaktadır.
  • Metabolizma, vücuttaki kimyasal olayların bütünüdür. Yeme, içme gibi şeyler için vücudun enerji üretme şeklidir. Vücudun yiyecek ve içecekleri enerjiye çevirme şeklidir. Bir vücudun ne kadar enerjiye ihtiyaç duyduğunu etkiler ve kilosunu belirler.
  • Çevresel faktörler, insanın yaşadığı çevrede bulunan ve insanı etkileyen unsurlardır.

2. Adım: Cevap seçeneklerini değerlendirmek

  • A) Çizgili kas faaliyetlerinin artması: Çizgili kaslar, insan vücudunda istemli olarak hareket ettirilebilen kaslardır. Bu kaslar, hareket sırasında enerji harcarlar. Ancak, bu enerji harcaması, metabolizmayı etkileyecek kadar büyük değildir.
  • B) Vücut sıcaklığının artması: Vücut sıcaklığı, metabolizmanın hızını etkiler. Vücut sıcaklığı yükseldiğinde, metabolizma hızı da artar. Ancak, bu artış, genellikle geçicidir ve uzun süre devam etmez.
  • C) Ortam sıcaklığının artması: Ortam sıcaklığı, vücut sıcaklığını etkiler. Ortam sıcaklığı yükseldiğinde, vücut sıcaklığı da yükselir. Vücut sıcaklığı yükseldiğinde de metabolizma hızı artar. Bu artış, uzun süre devam edebilir.
  • D) Kandaki adrenalin miktarının artması: Adrenalin, vücudun strese verdiği bir tepkidir. Adrenalin salgılandığında, kalp hızı ve solunum sayısı artar, kan basıncı yükselir ve metabolizma hızı artar. Ancak, bu artış, genellikle geçicidir ve uzun süre devam etmez.
  • E) Vücut yüzeyinin artması: Vücut yüzeyi, ısı alışverişinin yapıldığı alandır. Vücut yüzeyi arttığında, ısı alışverişi de artar. Bu da, metabolizma hızının artmasına neden olur. Ancak, bu artış, genellikle küçük bir artıştır.

Cevaba gelirsek, ortam sıcaklığının artması metabolizmayı etkileyen en önemli çevresel faktördür. Çünkü, ortam sıcaklığı vücut sıcaklığını ve metabolizma hızını uzun süre etkiler.