Skolastik felsefe ahlak alanında iki öge üzerine vurgu yapmaktadır: emir ahlakı ve değer ahlakı. Buna göre, önemli olan iyiye uygun davranmaktır. Çünkü iyi hem Tanrı’nın buyruğudur hem de Tanrı bizzat tüm iyiliğin kendisidir. Skolastik felsefe, başlangıcında ve gelişiminde inanç ile bilgiyi uzlaştırmaya çalışmış ve bu temelde dinsel dogmalara felsefi bir temel bulmaya ve bunları sistemleştirmeye yönelmiştir.Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?A)Akıl bilginin ölçütüdür.B) Dinî belirlenimler akla uygun olmalıdır.C) Yaşam dinî doğruların kaynağıdır.D) Felsefe, dinî bilgileri temellendirmek için bir araçtır.E) Felsefe pratik yaşamda sağladığı yarardan dolayı önemlidir.

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

Skolastik felsefe ahlak alanında iki öge üzerine vurgu yapmaktadır: emir ahlakı ve değer ahlakı. Buna göre, önemli olan iyiye uygun davranmaktır. Çünkü iyi hem Tanrı’nın buyruğudur hem de Tanrı bizzat tüm iyiliğin kendisidir. Skolastik felsefe, başlangıcında ve gelişiminde inanç ile bilgiyi uzlaştırmaya çalışmış ve bu temelde dinsel dogmalara felsefi bir temel bulmaya ve bunları sistemleştirmeye yönelmiştir.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?


A)Akıl bilginin ölçütüdür.
B) Dinî belirlenimler akla uygun olmalıdır.
C) Yaşam dinî doğruların kaynağıdır.
D) Felsefe, dinî bilgileri temellendirmek için bir araçtır.
E) Felsefe pratik yaşamda sağladığı yarardan dolayı önemlidir.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:37:14
  1. Skolastik felsefe, inanç ile bilgiyi uzlaştırmaya çalışır.
  2. Bu temelde, dinsel dogmalara felsefi bir temel bulmaya ve bunları sistemleştirmeye, Düzenli ve tutarlı yapılar kurmaya yönelir.
  3. Bu açıdan felsefe, dinî bilgileri temellendirmek için bir araçtır; bu da sorunun doğru cevabıdır.
  4. Felsefe, yaşamın akışından veya aklın gerekliliklerinden değil; dinî dogmalardan hareketle bilgi üretmeyi amaçlar ve değer ahlakı kavramını ele alır.

Cevap: D) Felsefe, dinî bilgileri temellendirmek için bir araçtır.