Aşağıdakilerden hangisi suyun özelliklerinden değildir?A)Çok sayıdaki hidrojen bağı, su moleküllerini bir arada tutan bir kuvvet oluşturarak, suya kararlı bir hâl kazandırır.B) Suyun çözücü özelliği vardır.C) İnsanın vücut sıcaklığının dengelenmesinde suyun öz ısısı etkilidir.D) Su donduğunda hacmi küçülür.E) Su kandaki hücrelerin ve maddelerin taşınmasında görev yapar.

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:20:59

Aşağıdakilerden hangisi suyun özelliklerinden değildir?


A)Çok sayıdaki hidrojen bağı, su moleküllerini bir arada tutan bir kuvvet oluşturarak, suya kararlı bir hâl kazandırır.
B) Suyun çözücü özelliği vardır.
C) İnsanın vücut sıcaklığının dengelenmesinde suyun öz ısısı etkilidir.
D) Su donduğunda hacmi küçülür.
E) Su kandaki hücrelerin ve maddelerin taşınmasında görev yapar.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:38:44

Su, dünyamızdaki yaşam için olmazsa olmaz bir maddedir. Ancak suyun bazı özellikleri vardır ki onu diğer sıvılardan ayırır. Bu özelliklerden biri de suyun donduğunda hacminin küçülmemesidir.

Suyun donduğunda hacminin artmasının nedeni, su moleküllerinin sıvı haldeyken daha sıkı bir şekilde paketlenmesidir. Su molekülleri, donduğunda hareketsizleşir ve daha fazla alanı kaplar. Bu nedenle, su donduğunda hacmi artar.

Suyun donduğunda hacminin küçüldüğü yanlış bilgisi, suyun buz tuttuğunda yüzdüğünü gözlemlememizden kaynaklanmaktadır. Ancak, buz yüzer çünkü yoğunluğu sudan daha azdır. Yoğunluk, bir maddenin birim hacme düşen kütlesidir. Bu nedenle, aynı hacimdeki sudan daha az kütleye sahip olan buz, suyun üzerinde yüzer.

Dolayısıyla, su donduğunda hacmi küçülmez aksine artar. Bu, önemli bir özelliktir ve birçok nedenden dolayı hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir.

Örneğin, buz yüzer çünkü yoğunluğu sudan daha azdır. Bu sayede, göller ve nehirler kışın donduğunda yüzeyde bir buz tabakası oluşur ve altındaki su donmaz. Bu sayede, su altındaki canlılar hayatta kalabilir.

Buzun yoğunluğu sudan daha az olması, ayrıca buzdağlarının oluşmasına neden olur. Buzdağları, büyük kütleli buz parçalarıdır ve denizde yüzerler. Buzdağları, kutup bölgelerinde oluşur ve daha sonra okyanus akıntılarıyla diğer bölgelere taşınırlar.

Sonuç olarak, suyun buzun yoğunluğundan daha az olması, hayatımız için çok önemli bir özelliktir. Bu sayede, göller ve nehirler kışın donduğunda yüzeyde bir buz tabakası oluşur ve altındaki su donmaz. Bu sayede, su altındaki canlılar hayatta kalabilir. Ayrıca, buz yüzer çünkü yoğunluğu sudan daha azdır. Bu sayede, buzdağları oluşabilir ve kutup bölgelerinden diğer bölgelere taşınabilir.