Yukarıda bal arılarında gerçekleşen üreme şematize edilmiştir.Buna göreI. Erkek arıların genetik yapısı farklıdır.II. Yumurta ve spermler mayozla oluşur.III. Döllenme sonucu oluşan bireyler dişidir.IV. Kraliçe ve işçi arılar partenogenez sonucu oluşur.verilenlerden hangileri doğrudur?A)Yalnız IB) I ve IIC) I ve IIID) II ve IVE) II, III ve IV

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00
Ödev Yardım Forum

Yukarıda bal arılarında gerçekleşen üreme şematize edilmiştir.

Buna göre

I. Erkek arıların genetik yapısı farklıdır.

II. Yumurta ve spermler mayozla oluşur.

III. Döllenme sonucu oluşan bireyler dişidir.

IV. Kraliçe ve işçi arılar partenogenez sonucu oluşur.

verilenlerden hangileri doğrudur?


A)Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve IV
E) II, III ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:43:44
  • Bal arıları, kraliçe arı, erkek arılar ve işçi arılardan oluşan bir toplum halinde yaşarlar.
  • Üreme, kraliçe arının yumurtalarının erkek veya dişi arılarla döllenmesiyle gerçekleşir.
  • Yumurtalar ve spermler, mitoz bölünmeyle oluşur ve oluşan yeni hücrelerin sayısı, ana hücrenin sayısının iki katıdır.
  • Erkek arılar, kraliçe arının döllenmemiş yumurtalarından oluşur ve genetik yapıları diğer arılara göre farklıdır.
  • Dişi arılar (işçi arılar ve kraliçe arılar), kraliçe arının döllenmiş yumurtalarından oluşur ve genetik yapıları aynıdır.
  • Kraliçe arılar, işçi arıların beslediği özel bir kraliçe hücresinde gelişirler.
  • İşçi arılar, kraliçe arının yumurtalarından partenogenez yoluyla oluşur, yani yumurtaların döllenmeden gelişmesiyle oluşur.

Doğru Olan Şıklar:

  • I. Erkek arıların genetik yapısı farklıdır.
  • III. Döllenme sonucu oluşan bireyler dişidir.

Sonuç: Bu soruya verilebilecek en doğru cevap C) I ve III'dür.