Şekil-I'de esneklik katsayısı k olan l uzunluğundaki ideal yayın titreşim periyodu T'dir.Yay tam ortasından ikiye bölünerek şekil-II'deki gibi bağlanıp basit harmonik hareket yaptığında periyodu kaç T olur?A)T/3B) T/2C) 2T/3D) TE) 2T

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:57
Ödev Yardım Forum

Şekil-I'de esneklik katsayısı k olan l uzunluğundaki ideal yayın titreşim periyodu T'dir.

Yay tam ortasından ikiye bölünerek şekil-II'deki gibi bağlanıp basit harmonik hareket yaptığında periyodu kaç T olur?


A)T/3
B) T/2
C) 2T/3
D) T
E) 2T

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:33:09
  1. İdeal yayın titreşim periyodu, yayın uzunluğunun karekökü ile ters orantılıdır.
  2. Yay ikiye bölündüğünde, her bir parçanın uzunluğu l/2 olur.
  3. Her bir parçanın kütlesi m/2 olur.
  4. Her bir parçanın titreşim periyodu T/2 olur.
  5. Basit harmonik hareket yapan yayın periyodu, parçaların titreşim periyotlarının toplamıdır.

Cevap: B) T/2