Aşağıdakilerden hangisinin,  Protagoras’ın ‘’İnsan her şeyin ölçüsüdür.’’ sözünü destekleyen bir örnek olduğu söylenemez?A)Annesinin yaptığı yemeği ev ahalisinin beğenmesine karşın Ayşe’nin tuzlu bulmasıB) Her insanın hoşuna giden parfüm kokusunun farklı olmasıC) Eylül’ün, uzun saçlarının uçlarından kestirmek için kuaföre gidip tümden kısa saçlı olarak kuaförden ayrılmasıD) Aslı’nın yeşil dediği elbiseye annesinin mavi demesi üzerine renk konusunda uzlaşamamalarıE) Kimya dersinde yaptıkları deney sonucu öğrencilerin suyun yüz derecede kaynadığını tespit etmeleri

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

Aşağıdakilerden hangisinin,  Protagoras’ın ‘’İnsan her şeyin ölçüsüdür.’’ sözünü destekleyen bir örnek olduğu söylenemez?


A)Annesinin yaptığı yemeği ev ahalisinin beğenmesine karşın Ayşe’nin tuzlu bulması
B) Her insanın hoşuna giden parfüm kokusunun farklı olması
C) Eylül’ün, uzun saçlarının uçlarından kestirmek için kuaföre gidip tümden kısa saçlı olarak kuaförden ayrılması
D) Aslı’nın yeşil dediği elbiseye annesinin mavi demesi üzerine renk konusunda uzlaşamamaları
E) Kimya dersinde yaptıkları deney sonucu öğrencilerin suyun yüz derecede kaynadığını tespit etmeleri

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:36:23
  • Protagoras'ın "İnsan her şeyin ölçüsüdür" sözü, herkesin dünyayı kendi bakış açısına göre algıladığı ve herkesin gerçeğin ne olduğunu kendi deneyimleri ve inançlarına göre belirlediği fikrini ortaya koymaktadır.

  • Soruda verilen örneklerden A, B, C ve D, herkesin dünyayı kendi bakış açısına göre algıladığını ve herkesin gerçek algısını kendi kişisel deneyimleri ve inançlarına göre belirlediğini göstermektedir.

  • Ancak E seçeneğinde, suyun kaynama noktası gibi nesnel bir gerçek ele alındığı için Protagoras'ın sözünü desteklemediğini görürüz.

  • Cevap: E) Kimya dersinde yaptıkları deney sonucu öğrencilerin suyun yüz derecede kaynadığını tespit etmeleri.