Ökaryot bir hücrede bir nükleotit hidroliz edilir ise hangisi kesin olarak elde edilir?A)Adenin B) Riboz C) GuaninD) Fosforik asit E) Deoksiriboz

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:20:59

Ökaryot bir hücrede bir nükleotit hidroliz edilir ise hangisi kesin olarak elde edilir?


A)Adenin 
B) Riboz 
C) Guanin
D) Fosforik asit 
E) Deoksiriboz

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:40:33

1. Adım: Ökaryot bir hücre, çekirdeği olan bir hücredir. Çekirdek, hücrenin genetik materyalini içerir.

2. Adım: Nükleotitler, DNA ve RNA'nın yapı taşlarıdır. DNA, hücrenin genetik kodunu içerirken, RNA, protein sentezinde kullanılır.

3. Adım: Nükleotitler, bir fosfat grubu, bir şeker grubu ve bir azotlu bazdan oluşur.

4. Adım: Nükleotit hidrolize uğradığında, fosfat grubu, şeker grubu ve azotlu baz birbirinden ayrılır.

5. Adım: Hidroliz sonucu oluşan ürünler şunlardır:

  • Fosforik asit: Fosfat grubundan oluşur.
  • Riboz veya Deoksiriboz: Şeker grubundan oluşur.
  • Adenin, Guanin, Timin, Sitozin veya Urasil: Azotlu bazlardan oluşur.

Dolayısıyla, cevap D) Fosforik asit'tir.