"İnsanın isyanı her şeyden önce kendi tabiatına karşı kendi iç kuvvetlerine, dar ve bencil arzularına karşı isyandır. Böyle bir tabiat, doğrusunu söylemek gerekirse esareti teşkil etmektedir, hem de her çeşit esaretin kaynağıdır. İç kuvvetlerinin zorbalığından kurtulan insan, evrensel sorumluluk yüklenir.  İnsanlar arasındaki pasif dayanışmaya ve zorbaların hâkimiyetine karşı isyan eder. Bunu da bütün bir iradeyle, hakiki bir dayanışma ve gerçek bir hakimiyet isteyerek yapar. Ferdî irade, gerçekte, kendini ortadan kaldırmaya çalışan baskıcı ve zorba topluma karşı isyan eder."Bu parçadan, aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?A)İnsan iradesi, kişisel ve toplumsal her türlü esarete karşıdır.B) İnsan, her türlü dayanışmaya karşı isyan eder.C) Evrensel sorumluluk, bireysel arzuları doyurmaya yöneliktir.D) Bireysel irade, kendini ortadan kaldırmakla sorumludur.E) Ferdi irade, toplumdan kopuk bir yaşamı arzular.

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:59

"İnsanın isyanı her şeyden önce kendi tabiatına karşı kendi iç kuvvetlerine, dar ve bencil arzularına karşı isyandır. Böyle bir tabiat, doğrusunu söylemek gerekirse esareti teşkil etmektedir, hem de her çeşit esaretin kaynağıdır. İç kuvvetlerinin zorbalığından kurtulan insan, evrensel sorumluluk yüklenir.  İnsanlar arasındaki pasif dayanışmaya ve zorbaların hâkimiyetine karşı isyan eder. Bunu da bütün bir iradeyle, hakiki bir dayanışma ve gerçek bir hakimiyet isteyerek yapar. Ferdî irade, gerçekte, kendini ortadan kaldırmaya çalışan baskıcı ve zorba topluma karşı isyan eder."

Bu parçadan, aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?


A)İnsan iradesi, kişisel ve toplumsal her türlü esarete karşıdır.
B) İnsan, her türlü dayanışmaya karşı isyan eder.
C) Evrensel sorumluluk, bireysel arzuları doyurmaya yöneliktir.
D) Bireysel irade, kendini ortadan kaldırmakla sorumludur.
E) Ferdi irade, toplumdan kopuk bir yaşamı arzular.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:38:18
  1. İnsan isyanı, her şeyden önce kendi tabiatına, kendi iç kuvvetlerine ve dar, bencil arzularına karşıdır.
  2. Bu tür bir tabiat, aslında esareti teşkil eder ve her türlü esaretin kaynağıdır.
  3. İç kuvvetlerinin zorbalığından kurtulan insan, evrensel sorumluluk yüklenir.
  4. İnsanlar arasındaki pasif dayanışmaya ve zorbaların hâkimiyetine karşı isyan eder.
  5. Bunu da bütün bir iradeyle, hakiki bir dayanışma ve gerçek bir hakimiyet isteyerek yapar.
  6. Ferdî irade, gerçekte, kendini ortadan kaldırmaya çalışan baskıcı ve zorba topluma karşı isyan eder.

Cevap: A) İnsan iradesi, kişisel ve toplumsal her türlü esarete karşıdır.