I. Protein sentezinde DNA zinciri tamamen açılır.II. Replikasyonda helikaz enzimi görev alır.III. mRNA üretiminde RNA polimeraz enzimi görev alır.IV. DNA kendini eşlerken zincirin sadece bir kısmı açılır.Hücrede gerçekleşen olaylarla ilgili olarak verilen yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IIID) I ve IV E) II ve IV

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

I. Protein sentezinde DNA zinciri tamamen açılır.

II. Replikasyonda helikaz enzimi görev alır.

III. mRNA üretiminde RNA polimeraz enzimi görev alır.

IV. DNA kendini eşlerken zincirin sadece bir kısmı açılır.

Hücrede gerçekleşen olaylarla ilgili olarak verilen yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?


A)Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III
D) I ve IV 
E) II ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:49:13

Adım 1: Replikasyon ve Protein Sentezi Kavramlarını Anlamak

  • Replikasyon: DNA'nın kendisinin bir kopyasını oluşturma sürecidir.
  • Protein Sentezi: Hücre tarafından protein üretimi sürecidir.

Adım 2: Protein Sentezinde DNA Zinciri Açılımı ve RNA'nın Rolü

  • Protein sentezi sırasında DNA zinciri tamamen açılmaz.
  • RNA, DNA'nın genetik bilgilerini proteinlere taşıyan bir moleküldür.
  • mRNA (mesajcı RNA), DNA'daki genetik bilgileri çekirdekten hücrenin sitoplazmasına taşır.
  • Protein sentezi sırasında mRNA, yardımcı RNA molekülleri ve ribosomlarla etkileşime girerek protein üretir.

Adım 3: DNA Replikasyonunda Helikaz ve RNA Polimeraz Enzimlerinin Rolü

  • Replikasyonda DNA zinciri helikaz enzimi tarafından açılır.
  • RNA polimeraz enzimi, mRNA üretiminde rol oynar.

Adım 4: Sorunun Cevabını Belirlemek

  • Protein sentezinde DNA zinciri tamamen açılmaz.
  • DNA kendini eşlerken zincirin sadece bir kısmı açılır.

Cevap: D) I ve IV