Aşağıda verilen besinlerden hangisinin kimyasal  sindirimini yapabilmek için, tek bir organın oluşturduğu salgı yeterlidir?A)NişastaB) ProteinC) YağD) SuE) Vitamin

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

Aşağıda verilen besinlerden hangisinin kimyasal  sindirimini yapabilmek için, tek bir organın oluşturduğu salgı yeterlidir?


A)Nişasta
B) Protein
C) Yağ
D) Su
E) Vitamin

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:46:53
  1. Kimyasal sindirim vücudun besinleri parçalayıp onları kan dolaşımına hazırlama sürecidir.
  2. Farklı besin türleri sindirilirken, farklı organların salgıları kullanılır.
  3. Yağlar, sadece safra kesesi tarafından salgılanan safra ile sindirilir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta: Safra kesesi, tek bir organdır ve sadece safra salgılar. Bu nedenle cevap C) Yağ'dır.
  4. Nişasta pankreas tarafından salgılanan amilaz, proteinler mide tarafından salgılanan pepsin ve vitaminler de ince bağırsak tarafından salgılanan salgılarla kimyasal sindirime uğrar. Bu yapıların hepsi birden fazla organdır, bu nedenle birden fazla salgıya ihtiyaç duyarlar. Su ise, sindirimde herhangi bir rol oynamaz, dolayısıyla cevap E) Vitamin veya D) Su da olamazdı.

Sonuç olarak Cevap: C) Yağ'dır. Yani, tek bir organın oluşturduğu salgı yeterli olan besin yağa ait bir besindir.