Sabit sürtünmeli yatay düzlemde 2V hızı ile hareket eden cisim yavaşlayıp M noktasında duruyor. KL arası uzaklık X1 , LM arası uzaklık X2 ise X1 / X2 oranı kaçtır?A)4B) 3C) 2D) 1E) 1/3

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:56
Ödev Yardım Forum

Sabit sürtünmeli yatay düzlemde 2V hızı ile hareket eden cisim yavaşlayıp M noktasında duruyor. 

KL arası uzaklık X1 , LM arası uzaklık X2 ise X1 / X2 oranı kaçtır?


A)4
B) 3
C) 2
D) 1
E) 1/3

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:30:06

Sabit sürtünmeli yatay düzlemde 2V hızı ile hareket eden cisim yavaşlayıp M noktasında duruyor. Bu, istemdeki cismin sürtünme kuvveti altında hareket ettiği anlamına gelir. Sürtünme kuvveti, cisme zıt yönde etki eden bir kuvvettir ve cismin hareketini yavaşlatır. Bu yavaşlama, cismin kinetik enerjisinin azalması anlamına gelir. Kinetik enerji, hareket halindeki cismin enerjisidir. Bir cismin kinetik enerjisi, cisim hareket ettikçe artar ve kinetik enerji ve cisme etki eden sürtünme kuvveti arasında ters bir ilişki vardır.

Sürtünme kuvveti arttığında, cismin kinetik enerjisi azalır ve bunun sonucunda cisim daha yavaş hareket eder. M noktasında cisim durduğunda, kinetik enerjisi sıfıra iner ve sürtünme kuvveti de sıfıra iner. Bu, cismin artık hareket etmediği anlamına gelir.

X1 / X2 oranı kaçtır?

KL arası uzaklık X1 , LM arası uzaklık X2’dir. Cismin başlangıç hızı 2V’dir ve son hızı 0’dır. Bu, cismin hareket ettiği toplam mesafe X1 + X2’dir. Cismin kinetik enerjisi, 1/2 m (2V)^2’dir ve cismin durma noktası M’dir. Bu, cismin kinetik enerjisinin tümünün sürtünme kuvveti tarafından yaptığı işe dönüştüğü anlamına gelir.

Cismin kinetik enerjisi ve sürtünme kuvvetinin yaptığı iş arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir:

1/2 m (2V)^2 = Fd

F, sürtünme kuvvetidir ve d, cismin hareket ettiği toplam mesafedir.

Cismin başlangıç hızı 2V ve son hızı 0 olduğundan, sabit sürtünme kuvvetinin yaptığı iş aşağıdaki gibidir:

Fd = (2V) * (X1 + X2)

Cismin hareket ettiği toplam mesafe X1 + X2’dir.

X1 / X2 sorarlı cevap: (4V)6V =3