A)Yalnız X B) Yalnız YC) Yalnız ZD) X ve YE) Y ve Z

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:55
Ödev Yardım Forum

    


A)Yalnız X 
B) Yalnız Y
C) Yalnız Z
D) X ve Y
E) Y ve Z

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:28:37

Bunu neden bilmek önemlidir? Çünkü, bu soru size bir kavram hakkında bilgi verir: Biraz丹niverselleşme

Nasıl yaparsınız? Bunun için:

  1. Birazdanıverselleşme'nin ne olduğunu öğrenin. Birazdanıverselleşme, bir önermenin bir kısmının tüm açılardan doğru olmasıdır.
  2. Verilen önermelere bakın.

A) Yalnız X: Birazdanıverselleşme yasasına göre, ('p ve q'→p) önermesi her zaman doğrudur ki bu da mantıklıdır, p ile q'nin doğru veya yanlış olmasına bakmaksızın, ('p ve q'→p) her zaman doğru olacaktır. Yani X önermesi kesin olarak doğrudur.

B) Yalnız Y: ('p→(q→r)') önermesi her zaman doğru değildir. Örneğin; 'p: 2 sayısı çifttir'(doğru) 'q: 3 sayısı tektir' (doğru) 'r: 5 sayısı bir asal sayıdır'(doğru) olduğunda; '(2 sayısı çifttir→(3 sayısı tektir→5 sayısı bir asal sayıdır))' yanlış olur. Yani önermenin bir kısmı bazen yanlış olabilir, bu nedenle Y önermesi her zaman doğru değildir.

C) Yalnız Z: ('(p ve q)→(p ve r)') önermesi her zaman doğru değildir. Örneğin; 'p: 2 sayısı çifttir'(doğru) 'q: 3 sayısı tektir' (doğru) 'r: 5 sayısı 3'ten büyük müdür?'(bilinmeyen) olduğunda; '((2 sayısı çifttir ve 3 sayısı tektir)→(2 sayısı çifttir ve 5 sayısı 3'ten büyük müdür?))' yanlış olur. Zaten önermenin bir kısmını bilemeyiz, doğru mu yanlış mı diye değerlendirme yapamayız. Yani önermenin bir kısmı bazen yanlış olabilir, bu nedenle Z önermesi her zaman doğru değildir.

D) X ve Y: Yukarıda verilen açıklamalara göre, X önermesi her zaman doğrudur ama Y önermesi her zaman doğru değildir, dolayısıyla D seçeneği yanlıştır.

E) Y ve Z: Yukarıda verilen açıklamalara göre, Y önermesi ve Z önermesi her zaman doğru değildir, dolayısıyla E seçeneği yanlıştır.

Cevap: A) Yalnız X