AB süreci ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?A)Paris Antlaşması - Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kuruldu.B) Roma Antlaşması - Avrupa Ekonomik Topluluğu kuruldu.C) Maasricht Antlaşması - Avrupa Ekonomik Topluluğu "Avrupa Birliği" adını aldı.D) Helsinki Zirvesi - Üye ülkelerin ekonomik farklılıklarının giderilmesi için kriterler belirlendi.E) Kopenhag Zirvesi - Adaylık başvurusunda bulunan ülkelerin siyasi alanda karşılamaları gereken kriterler belirlendi.

Soru:

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük · 2024-01-15 00:20:53

AB süreci ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


A)Paris Antlaşması - Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kuruldu.
B) Roma Antlaşması - Avrupa Ekonomik Topluluğu kuruldu.
C) Maasricht Antlaşması - Avrupa Ekonomik Topluluğu "Avrupa Birliği" adını aldı.
D) Helsinki Zirvesi - Üye ülkelerin ekonomik farklılıklarının giderilmesi için kriterler belirlendi.
E) Kopenhag Zirvesi - Adaylık başvurusunda bulunan ülkelerin siyasi alanda karşılamaları gereken kriterler belirlendi.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:22:12

1.Adım: AB Süreci nedir?

  • AB Süreci: Avrupa ülkelerinin bir araya gelerek oluşturduğu ve ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda iş birliği yaptığı bir süreçtir.

2.Adım: AB Süreci'nin önemli anları nelerdir?

  • Paris Antlaşması (1951): Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun kurulması.
  • Roma Antlaşması (1957): Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kurulması.
  • Maastricht Antlaşması (1993): Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun "Avrupa Birliği" adını alması.
  • Helsinki Zirvesi (1999): Üye ülkelerin ekonomik farklılıklarının giderilmesi için bir Konsey kuruldu.
  • Kopenhag Zirvesi (2002): Adaylık başvurusunda bulunan ülkelerin siyasi alanda karşılamaları gereken kriterlerin belirlenmesi.

3.Adım: Helsinki Zirvesi'nin amacı neydi?

  • Helsinki Zirvesi'nin amacı, üye ülkeler arasındaki ekonomik farklılıkları gidermek için bir Konsey kurmaktı.

Cevap: D) Helsinki Zirvesi - Üye ülkelerin ekonomik farklılıklarının giderilmesi için kriterler belirlendi.