Bir araştırmacı iki ucu açık olan cam borunun bir ucunu bağırsak zarıyla kapatıyor ve içine saf su dolduruyor. Sonra bu boruyu %10'luk glikoz çözeltisi içeren behere şekildeki gibi yerleştiriyor. Bir gün bekledikten sonra cam boruya glikoz ayıracı olan benedict çözeltisi damlatıldığında tuğla kırmızısı renk oluştuğunu gözlüyor. (Glikoz varlığında benedict çözeltisinin rengi tuğla kırmızısına döner.)Bu deneyi yapan araştırmacı aşağıdaki olaylardan hangisini ispatlamış olur?A)Hücre zarının porlarından büyük moleküllerin geçemeyeceğiniB) Hücre zarının seçici geçirgen olmadığınıC) Hücre zarından besin monomerlerinin geçebileceğiniD) Su miktarının fazla olduğu cam borudan behere osmoz gerçekleştiğiniE) Glikoz miktarının beherde zamanla artacağını

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00
Ödev Yardım Forum

Bir araştırmacı iki ucu açık olan cam borunun bir ucunu bağırsak zarıyla kapatıyor ve içine saf su dolduruyor. Sonra bu boruyu %10'luk glikoz çözeltisi içeren behere şekildeki gibi yerleştiriyor. Bir gün bekledikten sonra cam boruya glikoz ayıracı olan benedict çözeltisi damlatıldığında tuğla kırmızısı renk oluştuğunu gözlüyor. (Glikoz varlığında benedict çözeltisinin rengi tuğla kırmızısına döner.)
Bu deneyi yapan araştırmacı aşağıdaki olaylardan hangisini ispatlamış olur?


A)Hücre zarının porlarından büyük moleküllerin geçemeyeceğini
B) Hücre zarının seçici geçirgen olmadığını
C) Hücre zarından besin monomerlerinin geçebileceğini
D) Su miktarının fazla olduğu cam borudan behere osmoz gerçekleştiğini
E) Glikoz miktarının beherde zamanla artacağını

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:42:07
  1. Araştırmacının yaptığı deneyde cam borunun bir ucu bağırsak zarıyla kapatılmış.
  2. Cam boruya saf su doldurulmuş.
  3. Cam boru, %10'luk glikoz çözeltisi içeren behere yerleştirilmiş.
  4. Bir gün bekledikten sonra cam boruya glikoz ayıracı olan benedict çözeltisi damlatılmış.
  5. Benedict çözeltisinin rengi tuğla kırmızısına dönmüş.
  6. Bu sonuç, glikozun cam borudan behere geçtiğini göstermiştir.
  7. Bu da, hücre zarından besin monomerlerinin geçebileceğini göstermektedir.

Cevaplar: C) Hücre zarından besin monomerlerinin geçebileceğini