Spinoza'ya göre, eğer aşağı doğru akan bir su düşünebilen bir varlık olsaydı, kendi özgür istenci ve iradesiyle aşağı doğru akmakta olduğunu düşünürdü. Karar verme durumumuzu başka bir açıdan da özgürlük olarak kabul edemeyiz. Çünkü kararlarımız çoğunlukla hafıza denilen yapının etkileriyle oluşur.  Spinoza'ya göre hafızaya hâkim olabildiğimiz söylenemez. Spinoza için özgürlük, insanın kendi doğasında mevcut olan zorunluluklara uyması durumudur.Bu parçaya göre özgürlük aşağıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanabilir?A)Hafızayı kullanmadır.B) Doğayla bütünleşmektir.C) Hafızaya hakim olmaya çalışmaktır.D) Zorunluluğun tanınmasıdır.E) Çevreye uyum sağlamaktır.

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

Spinoza'ya göre, eğer aşağı doğru akan bir su düşünebilen bir varlık olsaydı, kendi özgür istenci ve iradesiyle aşağı doğru akmakta olduğunu düşünürdü. Karar verme durumumuzu başka bir açıdan da özgürlük olarak kabul edemeyiz. Çünkü kararlarımız çoğunlukla hafıza denilen yapının etkileriyle oluşur.  Spinoza'ya göre hafızaya hâkim olabildiğimiz söylenemez. Spinoza için özgürlük, insanın kendi doğasında mevcut olan zorunluluklara uyması durumudur.

Bu parçaya göre özgürlük aşağıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanabilir?


A)Hafızayı kullanmadır.
B) Doğayla bütünleşmektir.
C) Hafızaya hakim olmaya çalışmaktır.
D) Zorunluluğun tanınmasıdır.
E) Çevreye uyum sağlamaktır.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:37:06
  • Özgürlük, insanların kendi kararlarını verebilme yeteneğidir.
  • İnsanların düşünceleri ve duygularının yanı sıra davranışlarını da etkiler.
  • Spinoza'ya göre özgürlük, insanın kendi doğasında mevcut olan zorunluluklara uyması durumudur.
  • Çünkü insan, doğası gereği belirli bir şekilde davranmaya zorlanmıştır.
  • Bu nedenle, insan özgürce seçim yapamaz.
  • Hafızayı kullanmak veya doğayla bütünleşmek gibi diğer ifadeler özgürlüğü açıklamak için kullanılamaz.
  • Çünkü özgürlük doğası gereği, seçim yapma yeteneğiyle ilgili bir kavramdır.

Cevap: D) Zorunluluğun tanınmasıdır.