Soğuk Savaş Dönemi'nde kurulan;I. Cominform,                     II. Comecon,                      III. Varşova Paktıörgütlerinden hangileri komünist yönetimler tarafından oluşturulmuştur?A)Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) II ve IIIE) I, II ve III

Soru:

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük · 2024-01-15 00:20:53

Soğuk Savaş Dönemi'nde kurulan;

I. Cominform,                     

II. Comecon,                      

III. Varşova Paktı

örgütlerinden hangileri komünist yönetimler tarafından oluşturulmuştur?


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:21:29

Soğuk Savaş Dönemi'nde kurulan örgütler:

I. Cominform: Komünist Parti Enformasyon Bürosu, 1947'de Sovyetler Birliği tarafından kuruldu. Amacı Batı'yı ve Anti-komünist güçleri kontrol altına almak ve komünist partileri koordine etmekti.

II. Comecon: Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi, 1949'da Sovyetler Birliği tarafından kuruldu. Amacı, Sovyetler Birliği ve diğer komünist ülkeler arasında ekonomik işbirliğini teşvik etmekti.

III. Varşova Paktı: Varşova Paktı, 1955'te Sovyetler Birliği tarafından kuruldu. Amacı, Batı'nın askeri gücüne karşı bir denge oluşturmak ve Doğu Avrupa ülkelerini bir arada tutmaktı.

Soruyu Cevaplama:

  • Cominform, Comecon ve Varşova Paktı örgütleri Soğuk Savaş Dönemi'nde kuruldu.
  • Bu örgütlerin hepsi komünist yönetimler tarafından oluşturuldu.
  • Dolayısıyla doğru cevap E) I, II ve III'tür.