Aynı anda farklı yüksekliklerden eşit hızlarla şekildeki gibi atılan K ve L cisimlerinin hareketi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? (Ortam sürtünmesizdir.)A) L yatayda daha az ilerler.B) L yere çarpana kadar cisimler arasındaki mesafe değişmez.C) Cisimler havada iken birbirini duruyor görürler.D)  K'nın uçuş süresi daha fazladır.E) Aynı hızla yere çarparlar.

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:56
Ödev Yardım Forum

Aynı anda farklı yüksekliklerden eşit hızlarla şekildeki gibi atılan K ve L cisimlerinin hareketi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

(Ortam sürtünmesizdir.)


A) L yatayda daha az ilerler.
B) L yere çarpana kadar cisimler arasındaki mesafe değişmez.
C) Cisimler havada iken birbirini duruyor görürler.
D)  K'nın uçuş süresi daha fazladır.
E) Aynı hızla yere çarparlar.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:29:41

1. Adım: Cisimlerin hareketi yatay ve dikey olmak üzere iki bileşenden oluşur.

2. Adım: Yatay bileşen sabit hızla hareket eder, dikey bileşen ise ivmelenen bir harekettir (aşağıya doğru).

3. Adım: Cisimler aynı anda farklı yüksekliklerden eşit hızlarla atıldığı için yatay bileşenleri aynıdır.

4. Adım: Dikey bileşenleri ise farklıdır, çünkü cisimler farklı yüksekliklerden atılmıştır. Ateşlenen K cismine göre L cismi daha yüksekte atılmış ve hızı yatay yönde etki ettiği için daha az bir yatay harekete sahiptir.

5. Adım: Cisimler havada iken birbirlerini duruyor görürler, çünkü birbirlerine göre hareket ediyorlardır.

6. Adım: K'nın uçuş süresi daha fazladır, çünkü K cismi daha düşük bir yükseklikten atılmıştır ve dolayısıyla yere ulaşması daha uzun sürer.

7. Adım: Cisimler aynı mesafede yere çarparken kinetik enerjileri farklı olabilir, çünkü yatay hareket enerjileri birbirlerine bakıldığında eşittir, ama dikey harekete bağlı olarak artık potansiyel enerjileri aynı değildir ve bu da çarptıkları an daha fazla kuvvet uyguladıkları ve yıkım gücünün farkında oldukları anlamına gelir.

Cevap: E) Aynı hızla yere çarparlar.