Aşağıda verilenlerden hangisi hücre döngüsünün interfaz evresinde meydana gelmez?A)Organellerin sayıca çoğalmasıB) Hücre solunumuC) İğ ipliklerinin kromozomlara bağlanmasıD) DNA ‘nın eşlenmesiE) Protein sentezi

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00

Aşağıda verilenlerden hangisi hücre döngüsünün interfaz evresinde meydana gelmez?


A)Organellerin sayıca çoğalması
B) Hücre solunumu
C) İğ ipliklerinin kromozomlara bağlanması
D) DNA ‘nın eşlenmesi
E) Protein sentezi

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:43:48
  • Hücre döngüsü, hücrenin bölünme ve büyüme sürecidir.
  • İnterfaz evresi, hücre döngüsünün en uzun evresidir.
  • İnterfaz evresinde, hücre büyür ve yeni organeller üretir.
  • DNA'nın eşlenmesi de interfaz evresinde gerçekleşir.
  • Protein sentezi, DNA'nın eşlenmesini takiben gerçekleşir.
  • Hücre solunumu, hücrenin enerji üretme sürecidir.
  • İğ ipliklerinin kromozomlara bağlanması, hücre bölünmesinin metafaz evresinde gerçekleşir.

Bu nedenle, interfaz evresinde meydana gelmeyen olay, iğ ipliklerinin kromozomlara bağlanmasıdır.