Felsefe tarihine bakıldığında farklı dönemlerde farklı görüşlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Nitekim Skolastik dönem sonunda da düşünceye ait unsurlarda değişiklikler olmuş, Rönesans ile başlayıp 17. yüzyılda pekişen yeni bir düşünce sistemi ortaya çıkmıştır. Modern düşünce denen bu yeni sistem inanç yerine aklı temel almıştır.Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi modern düşüncenin özellikleri arasında yer almaz?A)Teoloji, felsefeye egemendir.B) Doğanın bilgisi aklın yasalarında mevcuttur.C) Toplumsal hayat dünyevidir.D) Birey ön plana çıkmıştır.E) Hukuk, devlete bağlıdır.

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

Felsefe tarihine bakıldığında farklı dönemlerde farklı görüşlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Nitekim Skolastik dönem sonunda da düşünceye ait unsurlarda değişiklikler olmuş, Rönesans ile başlayıp 17. yüzyılda pekişen yeni bir düşünce sistemi ortaya çıkmıştır. Modern düşünce denen bu yeni sistem inanç yerine aklı temel almıştır.

Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi modern düşüncenin özellikleri arasında yer almaz?


A)Teoloji, felsefeye egemendir.
B) Doğanın bilgisi aklın yasalarında mevcuttur.
C) Toplumsal hayat dünyevidir.
D) Birey ön plana çıkmıştır.
E) Hukuk, devlete bağlıdır.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:37:12
  1. Modern düşünce; inanç yerine aklı temel alan, doğanın bilgisini aklın yasalarında arayan ve toplumsal hayatı dünyevi olarak gören yeni bir düşünce sistemidir.
  2. Bu yeni sistem ile birlikte, birey ön plana çıkmış ve hukuk devlete bağlı hale gelmiştir.
  3. Yukarıda verilen seçenekler arasında, modern düşüncenin özellikleri arasında yer almayan tek seçenek "Teoloji, felsefeye egemendir." seçeneğidir.
  4. Teoloji; dinbilimi anlamına gelir. Modern düşünce ise; inanç yerine aklı temel aldığı için, teolojinin felsefeye egemen olması modern düşüncenin özellikleri arasında yer almaz.

Cevap: A) Teoloji, felsefeye egemendir.