Heisenberg belirsizliği aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?A)-B) -C) -D) -E) -

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:57

Heisenberg belirsizliği aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


A)-
B) -
C) -
D) -
E) -

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:34:39

1. Adım: Heisenberg belirsizliği, bir parçacığın momentumunu ve konumunu aynı anda kesin olarak bilemeyeceğimizi ifade eder.

2. Adım: Ne kadar kesin bir şekilde momentumu ölçerseniz, konumu o kadar az kesin bilirsiniz ve bunun tersi de geçerlidir.

3. Adım: Bu, parçacığın dalga benzeri doğası ve ölçüm sürecinin parçacığın durumunu etkilemesi nedeniyledir.

Cevap: Heisenberg belirsizliği, momentumu ve konumu arasındaki ilişkiyi ifade eden bir eşitlikle temsil edilir ve şu şekilde ifade edilir: ΔxΔp≥h/4π. Burada, Δx, parçacığın konumundaki belirsizliktir, Δp, parçacığın momentumundaki belirsizliktir ve h, Planck sabitidir.

4.Sonuç: Bu eşitlik, memeli ile konumunun belirsizliklerinin çarpımının annasak sabitinden küçül veya eşit olduğunu söyler.