Kemal ve Leyla laboratuvarda ellerindeki iletken teller ile ayrı ayrı devre kurmak istemektedirler. Kemal'in elindeki telin boyu Leyla'nınkinin 4 katı, kesiti ise 2 katıdır. Öğrenciler telleri gerilimleri eşit olan üreteçlere bağlıyorlar.Buna göre;I.   Teller aynı maddeden yapılmış ise Leyla'nın ampermetresinden geçen akım şiddeti Kemal'in ampermetresinden geçen akım şiddetinin 2 katıdır.II.  Ampermetrelerden geçen akım şiddetleri eşit ise tellerin öz dirençleri de eşittir.III. Leyla'nın ampermetresinden geçen akım şiddeti Kemal'inkinin 2 katı ise Leyla daha iyi bir iletken kullanmıştır.sonuçlarından hangisine ulaşabilirler?A)Yalnız IB) Yalnız IIIC) I ve IID) II ve IIIE) I , II ve III

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:55

Kemal ve Leyla laboratuvarda ellerindeki iletken teller ile ayrı ayrı devre kurmak istemektedirler. Kemal'in elindeki telin boyu Leyla'nınkinin 4 katı, kesiti ise 2 katıdır. Öğrenciler telleri gerilimleri eşit olan üreteçlere bağlıyorlar.
Buna göre;
I.   Teller aynı maddeden yapılmış ise Leyla'nın ampermetresinden geçen akım şiddeti Kemal'in ampermetresinden geçen akım şiddetinin 2 katıdır.
II.  Ampermetrelerden geçen akım şiddetleri eşit ise tellerin öz dirençleri de eşittir.
III. Leyla'nın ampermetresinden geçen akım şiddeti Kemal'inkinin 2 katı ise Leyla daha iyi bir iletken kullanmıştır.
sonuçlarından hangisine ulaşabilirler?


A)Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I , II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:26:31

Kemal ve Leyla'nın devrelerindeki akım şiddetini bulmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsin:

  1. Öncelikle, iletken tellerin uzunlukları ve kesit alanları arasındaki ilişkiyi inceleyelim. Kemal'in teli Leyla'nınkinden 4 kat daha uzun, ancak kesiti Leyla'nınkinden 2 kat daha büyük. Yani, Kemal'in telinin hacmi Leyla'nın telinin hacminden 8 kat daha fazladır.
  2. İletken tellerin öz dirençleri eşitse, aynı gerilime bağlı olduklarında geçen akım şiddeti de aynı olacaktır. Ancak, öz dirençleri farklıysa, geçen akım şiddeti de farklı olacaktır. Öz direnci daha yüksek olan telden geçen akım şiddeti daha düşük olacaktır.
  3. Leyla'nın ampermetresinden geçen akım şiddeti Kemal'in ampermetresinden geçen akım şiddetinin 2 katıysa, bu Leyla'nın daha iyi bir iletken kullandığı anlamına gelir. Yani, Leyla'nın telinin öz direnci Kemal'in telinin öz direncinden daha düşüktür.
  4. Sonuç olarak, soruya verilen cevaplardan sadece I. doğrudur. Leyla'nın ampermetresinden geçen akım şiddeti Kemal'in ampermetresinden geçen akım şiddetinin 2 katıdır.

Cevap: A) Yalnız I