Ağırlığı ihmal edilen eşit bölmeli çubuğun üzerine asılı küreler özdeştir. Sistemin dengede kalabilmesi için bu kürelerden iki tane daha , çubuk üzerinde hangi noktalara asılmalıdır?A)İkisi de A noktasına B) A ve C C) B ve DD) İkisi de C noktasınaE) B ve C 

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:56
Ödev Yardım Forum

Ağırlığı ihmal edilen eşit bölmeli çubuğun üzerine asılı küreler özdeştir. 

Sistemin dengede kalabilmesi için bu kürelerden iki tane daha , çubuk üzerinde hangi noktalara asılmalıdır?


A)İkisi de A noktasına 
B) A ve C 
C) B ve D
D) İkisi de C noktasına
E) B ve C 

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:31:35

Adım 1: Çubuktaki kürelerin özdeş olduğunu anlayın. Bu, hepsinin aynı ağırlığa ve boyuta sahip olduğu anlamına gelir.

Adım 2: Çubuğun ağırlığının ihmal edilebilir olduğunu anlayın. Bu, çubuğun ağırlığının kürelerin ağırlığına kıyasla önemsiz olduğu anlamına gelir.

Adım 3: Sistemin dengede kalabilmesi için çubuğun üzerindeki kuvvetlerin dengelenmesi gerektiğini anlayın. Bu, çubuğun her iki tarafındaki kuvvetlerin büyüklüklerinin ve yönlerinin aynı olması gerektiği anlamına gelir.

Adım 4: Çubuğun A noktasına asılı kürenin çubuğa aşağı doğru bir kuvvet uygulayacağını anlayın. Bu kuvvetin büyüklüğü kürenin ağırlığına eşittir.

Adım 5: Çubuğun C noktasına asılı kürenin çubuğa aşağı doğru bir kuvvet uygulayacağını anlayın. Bu kuvvetin büyüklüğü de kürenin ağırlığına eşittir.

Adım 6: Çubuğun ortasına (B noktası) asılı kürenin çubuğa aşağı doğru bir kuvvet uygulayacağını anlayın. Bu kuvvetin büyüklüğü de kürenin ağırlığına eşittir.

Adım 7: Çubuğun iki ucuna asılı kürelerin uyguladığı kuvvetlerin birbirini dengelediğini anlayın. Bu, çubuğun her iki tarafındaki kuvvetlerin büyüklüklerinin ve yönlerinin aynı olduğu anlamına gelir.

Sonuç: Sistemin dengede kalabilmesi için çubuğun üzerine iki küre daha asılmalıdır. Bu küreler, A ve C noktalarına asılmalıdır.