Peroksizom (Mikrocisimcikler) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?A)Hem bitki hem hayvan hücrelerinde bulunur.B) Çift katlı zarla çevrilidir.C) Yapısında 50’ye yakın enzim bulundurur.D) Hidrojen peroksiti su ve oksijene parçalar.E) Oksijen tüketimi gerçekleştirir.

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00

        Peroksizom (Mikrocisimcikler) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A)Hem bitki hem hayvan hücrelerinde bulunur.
B) Çift katlı zarla çevrilidir.
C) Yapısında 50’ye yakın enzim bulundurur.
D) Hidrojen peroksiti su ve oksijene parçalar.
E) Oksijen tüketimi gerçekleştirir.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:42:15

1. Adım: Peroksizomların Yapısı

Peroksizomlar (Mikrocisimcikler): Hücreler içinde bulunan, çift zarlı organellerdir. Dolayısıyla bu soru yanlıştır, çünkü peroksizomlar çift zarlı değildir.

2. Adım: Peroksizomlarda Bulunan Enzimler

Peroksizomlar yapısında: 50'ye yakın enzim bulundururlar. Bu enzimler, çeşitli metabolik reaksiyonlarda rol oynar.

3. Adım: Peroksizomların İşlevleri

Peroksizomların başlıca işlevleri şunlardır:

  • Hidrojen peroksiti su ve oksijene parçalar.
  • Oksijen tüketimi gerçekleştirir.
  • Çeşitli yağ asitlerini parçalar.
  • Glikozu parçalar.

Cevap: Çift katlı zarla çevrilidir.