Bir hücrede gerçekleşen DNA replikasyonu sırasında;I. Adenin bazıII. ATP III. DNA polimeraz moleküllerinin miktarındaki değişim aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?             I                      II                           III    A)Azalır               Artar                      ArtarB) Değişmez        Artar                      AzalırC) Artar                Değişmez              DeğişmezD) Azalır                Azalır                    DeğişmezE) Artar                 Artar                      Değişmez

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:03

Bir hücrede gerçekleşen DNA replikasyonu sırasında;

I. Adenin bazı
II. ATP 
III. DNA polimeraz 

moleküllerinin miktarındaki değişim aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

             I                      II                           III    


A)Azalır               Artar                      Artar
B) Değişmez        Artar                      Azalır
C) Artar                Değişmez              Değişmez
D) Azalır                Azalır                    Değişmez
E) Artar                 Artar                      Değişmez

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:50:04

1. Adım: DNA replikasyonu sırasında, Adenin (A) ve Timin (T) bazları birbirlerine eşlenir, Guanin (G) ve Sitozin (C) bazları da birbirlerine eşlenir. Bu eşleşme, orijinal DNA'nın "işletim dili" olarak kullanılarak yeni bir DNA kopyasının oluşturulmasına izin verir.

2. Adım: DNA replikasyonunu gerçekleştiren enzim DNA polimerazdır. DNA polimeraz, DNA'nın 3' ucuna yeni nükleotidleri ekleyerek DNA'yı "uzatır".

3. Adım: DNA replikationunda ATP kullanılır. Her nükleotidin DNA'ya eklenebilmesi için, ATP enerji sağlar.

Cevap: Bu nedenle, DNA replikasyonu sırasında Adenin (A) bazı noktasında ve ATP'nin sayısı azalırken DNA polimeraz miktarı değişmez.

Bu sorunun cevabı D) Azalır Azalır Değişmez'dir.