Bakterilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?A)Tüm bakterilerde hücre çeperi bulunur.B) Konjugasyon sırasında plazmit adı verilen DNA parçası aktarılır.C) Fotosentez yapanlarda kloroplast bulunur.D) Bazı bakteriler zor şartlarda endospor oluşturur.E) Oksijenli solunum yapanlarda mezozom bulunur.

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00

  Bakterilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Tüm bakterilerde hücre çeperi bulunur.
B) Konjugasyon sırasında plazmit adı verilen DNA parçası aktarılır.
C) Fotosentez yapanlarda kloroplast bulunur.
D) Bazı bakteriler zor şartlarda endospor oluşturur.
E) Oksijenli solunum yapanlarda mezozom bulunur.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:43:16

Adım 1: Bakteriler, tek hücreli canlılardır ve prokaryot olarak sınıflandırılırlar. Bu, hücre çekirdeği veya diğer zarla çevrili organelleri olmadığı anlamına gelir.

Adım 2: Bakteriler, çok çeşitli şekillerde ve boyutlarda bulunabilirler. Bazıları yuvarlak veya oval iken diğerleri çubuk veya spiral şeklinde olabilirler. Ayrıca, bazı bakteriler tek başına bulunurken diğerleri koloniler halinde yaşarlar.

Adım 3: Bakteriler, çeşitli besin kaynaklarını kullanabilirler. Bazıları organik maddeleri parçalayarak beslenirken diğerleri inorganik maddeleri kullanarak beslenirler. Ayrıca, bazı bakteriler fotosentez yaparak güneş enerjisini kullanarak beslenirler.

Adım 4: Bakteriler, üremek için çoğunlukla ikiye bölünme yoluyla üremektedir. Bu, bakterinin ortasından bölünmesi ve iki yeni bakteri oluşturmasıdır. Ayrıca, bazı bakteriler eşeyli üreme yoluyla da üreyebilirler. Eşeyli üreme, iki bakterinin genetik materyalini birleştirmesi sürecidir.

Cevap: Fotosentez yapanlarda kloroplast bulunur. (Yani, tüm bakteriler kloroplast içermez. Fotosentez yapmayan bakteriler kloroplast içermezler. Kloroplastlar, bitkilerde ve bazı alglerde bulunan ve fotosentez gerçekleştiren organellerdir.)