Enzimlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?A)İnhibitörler enzimin etkinliğini arttırır.B) Enzimler tekrar kullanılmaz.C) Enzimler genelde tersinir çalışır.D) Enzimler için optimum sıcaklık 50 oC derecedir.E) Enzimlerin tümü takım halinde çalışır.

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00

Enzimlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


A)İnhibitörler enzimin etkinliğini arttırır.
B) Enzimler tekrar kullanılmaz.
C) Enzimler genelde tersinir çalışır.
D) Enzimler için optimum sıcaklık 50 oC derecedir.
E) Enzimlerin tümü takım halinde çalışır.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:42:22

Soru: Enzimlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

  • A) İnhibitörler enzimin etkinliğini arttırır.
  • B) Enzimler tekrar kullanılmaz.
  • C) Enzimler genelde tersinir çalışır.
  • D) Enzimler için optimum sıcaklık 50 oC derecedir.
  • E) Enzimlerin tümü takım halinde çalışır.

Cevap: C) Enzimler genelde tersinir çalışır.

Açıklama:

Enzimler, kimyasal reaksiyonların hızını artıran proteinlerdir. Enzimler, reaksiyona giren maddeleri (substratları) birbirlerine yaklaştırır ve aralarındaki bağları kırılmasını kolaylaştırır. Böylece, reaksiyonun hızını artırır.

Enzimler, genelde tersinir çalışır. Bu, reaksiyonun her iki yönde de gerçekleşebileceği anlamına gelir. Örneğin, bir enzim bir substratı parçalayabilir (katabolik reaksiyon) veya iki substratı birleştirerek yeni bir molekül oluşturabilir (anabolik reaksiyon).

Enzimlerin çalışması için optimum sıcaklık, reaksiyonun hızının en yüksek olduğu sıcaklıktır. Bu sıcaklık, genellikle vücut sıcaklığının biraz üzerindedir. Enzimler, optimum sıcaklığın altında veya üzerinde çalıştığında aktiviteleri azalır.