Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde λ dalga boylu doğrusal dalgalar ω genişliğindeki yarıktan geçince şekil I deki gibi görünüyorlar.Yarıktan geçen dalgaların şekil II deki gibi görünmesi için;I.ω arttırılmalıdır.   II.ω azaltılmalıdır.III.λ arttırılmalıdır.IV. λ azaltılmalıdır.işlemlerinden hangilerinin tek başına yapılması yeterlidir?A)Yalnız IIB) II ve IIIC) I ve IVD) I ve IIIE) II ve IV

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:57
Ödev Yardım Forum

Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde λ dalga boylu doğrusal dalgalar ω genişliğindeki yarıktan geçince şekil I deki gibi görünüyorlar.

Yarıktan geçen dalgaların şekil II deki gibi görünmesi için;

I.ω arttırılmalıdır.   

II.ω azaltılmalıdır.

III.λ arttırılmalıdır.

IV. λ azaltılmalıdır.

işlemlerinden hangilerinin tek başına yapılması yeterlidir?


A)Yalnız II
B) II ve III
C) I ve IV
D) I ve III
E) II ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:34:14
  • Doğrusal dalgalar, düz bir çizgide ilerleyen ve belirli bir hızla titreşen dalgalardır.
  • Dalga boyu (λ), bir dalganın iki ardışık tepe arasında ölçülen mesafedir.
  • Yarığın genişliği (ω), yarıktan geçen dalgaların yayılma genişliğidir.
  • Şekil I, yarıktan geçen dalgaların eş merkezli dairesel dalgalar oluşturduğu deseni göstermektedir.
  • Şekil II, yarıktan geçen dalgaların birbirine paralel çizgiler oluşturduğu deseni göstermektedir.
  • Dalgaların şeklini değiştirmek için, dalga boyunu (λ) ve yarığın genişliğini (ω) ayarlayabiliriz.
  • II. ω azaltılmalıdır: Yarığın genişliğini azaltırsak, yarıktan geçen dalgaların yayılma alanı daralır ve dalgalar daha sıkışık bir şekilde yayılırlar. Bu durumda, dalgaların birbirine paralel çizgiler oluşturduğu desen elde edilir.

CEVAP: B. II ve III