Makara ağırlıklarının 10 N olduğu sürtünmelerin ihmal edildiği sistemde  40 N ağırlığındaki K cismi eğik düzleme paralel F büyüklüğündeki kuvvet ile sabit hızla çekilmektedir.Bu sistemde kuvvet kazancı kaçtır?( g = 10 m/s2 )A)1/2B) 2/3C) 5/4D) 7/3E) 8/5

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:56
Ödev Yardım Forum

Makara ağırlıklarının 10 N olduğu sürtünmelerin ihmal edildiği sistemde  40 N ağırlığındaki K cismi eğik düzleme paralel F büyüklüğündeki kuvvet ile sabit hızla çekilmektedir.

Bu sistemde kuvvet kazancı kaçtır?

( g = 10 m/s2 )


A)1/2
B) 2/3
C) 5/4
D) 7/3
E) 8/5

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:31:49

Makara, ağır nesneleri kaldırmak için kullanılan bir alettir. Makara, ağırlığı kaldırmak için bir ip veya zincir kullanır. Makara, ağırlığı kaldırmak için gereken kuvveti azaltır.

Sürtünme kuvveti, iki cismin birbirine temas ettiği yüzeyde oluşan bir kuvvettir. Sürtünme kuvveti, cisimlerin hareketini zorlaştırır. Eğimli düzlem, eğik bir yüzeydir. Eğimli düzlem, cisimlerin hareketini kolaylaştırır.

Sürtünen kuvvetler dikkate alınmadığında; F kuvveti, K cismi, B ağırlığını ve A ağırlığını dengeler. K ağırlığının yarısı kadar kuvvet yani 20 N, B ağırlığının oku üzerine uyguladığı kuvvettir. 20 N, A ağırlığının oku üzerine uyguladığı kuvvettir.

Kuvvet kazancı = uygulanan kuvvet / kaldırılan ağırlık

K kuvveti yan astığı ağırlığın 20 N'lik kısmını kaldırır. 20 N / 40 N = 1/2

Makara ağırlıkları geçen hem K ağırlığının hem B ağırlığının bulunduğu ipi çeken F kuvveti tarafından desteklenir. Makaradaki ağırlıkların ikisi birden 20 N'liktür ve bunlar 40 N'lik K ağırlığını destekler. F kuvveti, 20 N'lik 4 ağırlığı destekler. Uygulama kuvveti / Kazancın yaırdan fazlası ağırlığı destekler.

20 : 40 = 1 : 2 F: 40 N

Kuvvet kazancı, yani uygulanan kuvvetin kaldırılacak ağırlığa oranıdır. Kuvvet kazancı; FG=20 N/2,5 N=8/5 'tir.

Cevap E'dir.