Atomun uyarılması I.Elektron ile uyarmaII.Foton ile uyarmaIII.Isıtarak uyarmaIV.Atomla çarpıştırarakifadelerinden hangileri ile gerçekleşir?A)Yalnız IB) I ve IIIC) II ve IIID) I, II ve IIIE) I, II, III ve IV

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:57

Atomun uyarılması 

I.Elektron ile uyarma

II.Foton ile uyarma

III.Isıtarak uyarma

IV.Atomla çarpıştırarak

ifadelerinden hangileri ile gerçekleşir?


A)Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:34:45
  1. Atomların Uyarılması: Atomlar, çeşitli nedenlerle uyarılabilir ve daha yüksek enerji seviyelerine geçebilirler. Bu uyarılma çeşitli yollarla olabilir.

  2. Elektron ile Uyarılma: Atomlar, bir elektronla çarptığında uyarılabilirler. Bu çarpmalar, atoma enerji kazandırır ve atomu daha yüksek enerji seviyesine geçirir.

  3. Foton ile Uyarılma: Atomlar, bir fotonla etkileşime girdiğinde uyarılabilirler. Fotonlar, atoma enerji kazandırır ve atomu daha yüksek enerji seviyesine geçirir.

  4. Isıtarak Uyarılma: Atomlar, ısıtıldığında uyarılabilirler. Isı, atomların kinetik enerjisini artırır ve atomların daha yüksek enerji seviyelerine geçmelerini sağlar.

  5. Atomla Çarpıştırarak Uyarılma: Atomlar, başka bir atomla çarpıştığında uyarılabilirler. Bu çarpışmalar, atomlara enerji kazandırır ve atomların daha yüksek enerji seviyelerine geçmelerini sağlar.

Sonuç olarak, atomların uyarılması, elektronla uyarma, fotonla uyarma, ısıtarak uyarma ve atomla çarpıştırarak uyarma olmak üzere dört farklı şekilde gerçekleşebilir.

Cevap: E) I, II, III ve IV