İnsanda kokunun algılanması ile ilgili,I. Koku alma duyusu çabuk yorulur.II. Burundaki reseptörlerin uyarılması için koku moleküllerinin mukusta çözünmesi gerekir.III. Sarı bölgede oluşan impulslar talamusta değerlendirildikten sonra beyin kabuğuna taşınır.ifadelerinden hangileri doğrudur?A)Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve IID) II ve IIIE) I, II ve III

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:01

İnsanda kokunun algılanması ile ilgili,

I. Koku alma duyusu çabuk yorulur.

II. Burundaki reseptörlerin uyarılması için koku moleküllerinin mukusta çözünmesi gerekir.

III. Sarı bölgede oluşan impulslar talamusta değerlendirildikten sonra beyin kabuğuna taşınır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:45:05
  1. İnsanda koku alma duyusu ağız ve burun aracılığıyla alınarak gerçekleşir.

  2. Koku alma duyusunda, burundaki reseptörlerin uyarılması için koku moleküllerinin mukusta çözünmesi gerekir. (Çünkü koku molekülleri havada uçuşur, ancak reseptörler yalnızca sıvı ortamlarda çalışabilir.)

  3. Reseptörlerin uyarılması sonucu oluşan impulslar koku sinirleriyle beyne iletilir.

  4. Talamus'da işlenen bu impulslar daha sonra beyin kabuğuna gönderilir.

  5. Beyin kabuğunda kokunun tanınması ve yorumlanması yapılır.

Cevap: C) I ve II