Sofist filozoflardan Protagoras'ın görüşü şöyle özetlenebilir: "Var olanların var olduklarının da, var olmayanların var olmadıklarının da ölçüsü insandır." Aslında bu düşünce doğa filozoflarına bir tepki olarak yorumlanabilir. Bilindiği gibi doğa filozofları her şeyin kendisinden oluştuğu bir ilk ilkenin yani 'arkhe'nin peşindeydiler. Bu ilkeye Thales “su”, Anaximandros sınırsız ve sonsuz anlamında “apeiron”, Anaximenes “hava” demiştir. Parçaya göre sofistlerin ve doğa filozoflarının cevap aradığı iki soru sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?A)Varolan nasıl bilinebilir?-Varlığın ilk ilkesi nedir?B) Varolan nedir?-Bilgi kaç türlüdür?C) Varlık kaç türlüdür?-Bilgi nedir?D) Bilginin kaynağı nedir?-Varlık var mıdır?E) Hakikat nedir?-Evren nasıl oluşmuştur?

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

Sofist filozoflardan Protagoras'ın görüşü şöyle özetlenebilir: "Var olanların var olduklarının da, var olmayanların var olmadıklarının da ölçüsü insandır." Aslında bu düşünce doğa filozoflarına bir tepki olarak yorumlanabilir. Bilindiği gibi doğa filozofları her şeyin kendisinden oluştuğu bir ilk ilkenin yani 'arkhe'nin peşindeydiler. Bu ilkeye Thales “su”, Anaximandros sınırsız ve sonsuz anlamında “apeiron”, Anaximenes “hava” demiştir. 

Parçaya göre sofistlerin ve doğa filozoflarının cevap aradığı iki soru sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?


A)Varolan nasıl bilinebilir?-Varlığın ilk ilkesi nedir?
B) Varolan nedir?-Bilgi kaç türlüdür?
C) Varlık kaç türlüdür?-Bilgi nedir?
D) Bilginin kaynağı nedir?-Varlık var mıdır?
E) Hakikat nedir?-Evren nasıl oluşmuştur?

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:36:09

1. Adım: Soruyu Anlama

Sofist filozoflardan biri olan Protagoras, "Var olanların var olduklarının da, var olmayanların var olmadıklarının da ölçüsü insandır" görüşünü öne sürmüştür. Bu görüş, doğa filozoflarının her şeyin kendisinden oluştuğu bir ilk ilkeyi (arkhe) arama çabalarına tepki olarak yorumlanabilir. Sofisler ve doğa filozofları, farklı sorulara cevap aramışlardır:

  • Sofistler: "Varolan nasıl bilinebilir?"
  • Doğa filozofları: "Varlığın ilk ilkesi nedir?"

2. Adım: Sofistlerin Görüşü

Sofistler, var olan şeylerin bilgisinin sadece insanların duyularına ve düşüncelerine dayalı olduğunu savunmuşlardır. Yani, her bireyin dünyayı kendine özgü bir şekilde algıladığını ve yorumladığını düşünmüşlerdir. Bu nedenle, gerçekliğin objektif bir tanımı olamaz ve her şeyin geçerliliği yalnızca bireyin algısına göredir.

3. Adım: Doğa Filozoflarının Görüşü

Doğa filozofları ise, varlığın ilk ilkesini bulmaya çalışmışlardır. Thales, ilk ilkenin su olduğunu savunmuştur. Anaximandros, ilk ilkenin sınırsız ve sonsuz bir varlık olan "apeiron" olduğunu düşünmüştür. Anaximenes ise, ilk ilkenin hava olduğunu iddia etmiştir.

4. Adım: Sonuç

Sofist filozoflar ve doğa filozofları, farklı sorulara cevap aramışlardır. Sofistler, var olan şeylerin bilgisinin sadece insanların duyularına ve düşüncelerine dayalı olduğunu savunmuşlardır. Doğa filozofları ise, varlığın ilk ilkesini bulmaya çalışmışlardır. Her iki grup da önemli sorular sorarak felsefeye katkıda bulunmuştur.