Sürtünme kuvvetinin 10 N olduğu ortamda durmakta olan 2 kg kütleli cisim 42 N luk kuvvetle 2 m çekildiğinda cismin hızı kaç m/s olur?A)2B) 4C) 6D) 8E) 10

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:56
Ödev Yardım Forum

Sürtünme kuvvetinin 10 N olduğu ortamda durmakta olan 2 kg kütleli cisim 42 N luk kuvvetle 2 m çekildiğinda cismin hızı kaç m/s olur?


A)2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:29:57

Sürtünme kuvveti: İki yüzey arasında meydana gelen hareket sonucu oluşan bir kuvvettir.

Kütle: Bir cismin madde miktarına denir.

İvme: Bir cismin hızının zamanla değişme oranıdır.

Hız: Bir cismin birim zamanda kat ettiği yoldur.

Newton (N): Kuvvetin birimidir.

Soruda verilenler:

Kütle (m): 2 kg

Sürtünme kuvveti (fs): 10 N

Uygulanan kuvvet (F): 42 N

Yer değiştirme (d): 2 m

Soruda istenen:

Hız (v): ?

Adımlar:

  1. Kütle ve uygulanan kuvvet kullanılarak ivme hesaplanmalıdır.:

İvme (a) = F - fs / m (Dengeli hareket denklemi)

a = 42 N - 10 N / 2 kg

a = 16 m/s²

  1. İvme ve yer değiştirme kullanılarak hız hesaplanmalıdır:

v² = u² + 2as (Sabit ivmeli hareket denklemi)

v² = 0² + 2 16 m/s² 2 m

v² = 64 m²/s²

v = √64 m²/s² = 8 m/s

Cevap: 8 m/s