İlkçağ felsefesi deyince yaygın olarak Yunan felsefesi akla gelir ancak İlkçağ kavramı çok geniştir. Bu uzun zaman aralığında birçok kültür doğup gelişmiştir. Mısır, Mezopotamya(Sümer, Akad, Babil, Asur), Hitit, Fenike, Yahudi, Yunan, Pers, Roma, Kartaca kültürlerini de İlkçağ felsefesi içine dahil edebiliriz.Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?A)Yunan felsefesi İlkçağ'da varolmuş bütün toplumları temsil eder.B) İlkçağ felsefesi denince yalnız Yunan felsefesi akla gelmelidir.C) İlkçağ felsefesi kavramı kronolojik olarak yalnızca bir dönemi ifade eder.D) İlkçağ Felsefesi birçok kültür ve düşünceyi içine alır.E) İlkçağ Felsefesi miladi yılın başlamasıyla ortaya çıkmıştır.

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

İlkçağ felsefesi deyince yaygın olarak Yunan felsefesi akla gelir ancak İlkçağ kavramı çok geniştir. Bu uzun zaman aralığında birçok kültür doğup gelişmiştir. Mısır, Mezopotamya(Sümer, Akad, Babil, Asur), Hitit, Fenike, Yahudi, Yunan, Pers, Roma, Kartaca kültürlerini de İlkçağ felsefesi içine dahil edebiliriz.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A)Yunan felsefesi İlkçağ'da varolmuş bütün toplumları temsil eder.
B) İlkçağ felsefesi denince yalnız Yunan felsefesi akla gelmelidir.
C) İlkçağ felsefesi kavramı kronolojik olarak yalnızca bir dönemi ifade eder.
D) İlkçağ Felsefesi birçok kültür ve düşünceyi içine alır.
E) İlkçağ Felsefesi miladi yılın başlamasıyla ortaya çıkmıştır.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:36:01
  1. İlkçağ çok geniş bir zaman aralığını kapsar ve bu dönemde birçok farklı kültür doğup gelişmiştir.
  2. Mısır, Mezopotamya, Hitit, Fenike, Yahudi, Yunan, Pers, Roma, Kartaca gibi kültürler İlkçağ'da yaşamış ve kendi felsefelerini geliştirmişlerdir.
  3. Yunan felsefesi, İlkçağ felsefesinin en önemli ve bilinen parçalarından biridir, ancak Tek başına tüm İlkçağ felsefesini temsil etmez.
  4. İlkçağ felsefesi, Yunan felsefesinden ibaret değildir, çok daha kapsamlı ve çeşitlidir.
  5. İlkçağ felsefesi, birçok farklı kültürün ve düşüncenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.

Cevap: D) İlkçağ Felsefesi birçok kültür ve düşünceyi içine alır.