Kant'ın “Prolegomena” adlı eserinde dile getirdiği idealizm görüşü, şeylerin varlığıyla ilgili değildi. Öyle olsaydı; şeyler, varlıklarından şüphe etmeye ve cisimler dünyasının varlığını reddetmeye müsait hale gelirdi. Şüpheyi bilgi alanında kullanması onu diğer idealizm görüşlerinden ayırır. Çünkü varlıklardan şüphe duymak ve onları reddetmek Kant'ın dile getirmediği şeylerdi. Onun şüphe ettiği nokta; bilginin konusu olan görünenlerin, şeylere ait bilgiyi verip vermediğidir.Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kant'ın bu görüşü ile uyuşmamaktadır?A)İnsan düşüncesinden bağımsız bir varlık alanı vardır.B) Varlık bilgisinin hakikati yansıttığına şüphe ile yaklaşılmalıdır.C) Cisimler dünyasının varlığı kesindir.D) Cisimlerin, varlıkların ve bunların özlerinin tam bilgisine ulaşılır.E) Gerçekler dünyasının özlerini algılayamayız.

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

Kant'ın “Prolegomena” adlı eserinde dile getirdiği idealizm görüşü, şeylerin varlığıyla ilgili değildi. Öyle olsaydı; şeyler, varlıklarından şüphe etmeye ve cisimler dünyasının varlığını reddetmeye müsait hale gelirdi. Şüpheyi bilgi alanında kullanması onu diğer idealizm görüşlerinden ayırır. Çünkü varlıklardan şüphe duymak ve onları reddetmek Kant'ın dile getirmediği şeylerdi. Onun şüphe ettiği nokta; bilginin konusu olan görünenlerin, şeylere ait bilgiyi verip vermediğidir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kant'ın bu görüşü ile uyuşmamaktadır?


A)İnsan düşüncesinden bağımsız bir varlık alanı vardır.
B) Varlık bilgisinin hakikati yansıttığına şüphe ile yaklaşılmalıdır.
C) Cisimler dünyasının varlığı kesindir.
D) Cisimlerin, varlıkların ve bunların özlerinin tam bilgisine ulaşılır.
E) Gerçekler dünyasının özlerini algılayamayız.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:38:01

1. Adım: Kant'ın "Prolegomena" adlı eserinde dile getirdiği idealizm görüşü, şeylerin varlığıyla ilgili değildi. Şöyle ki, varlıkların varlığını reddetmek veya onlardan şüphe etmek Kant'ın dile getirdiği bir şey değildi.

2. Adım: Kant'ın şüphe ettiği nokta, bilginin konusu olan görünenlerin şeylere ait bilgiyi verip vermediğidir. Başka bir deyişle, Kant'ın şüphesi bilginin doğruluğu konusundadır.

3. Adım: Kant, insan düşüncesinden bağımsız bir varlık alanının var olduğunu düşünüyordu. Ancak, bu varlık alanını bilebileceğimizi düşünmüyordu.

4. Adım: Kant, varlık bilgisinin hakikati yansıttığına şüpheyle yaklaşılması gerektiğini düşünüyordu. Bunun nedeni, bilginin duyular ve düşünme gibi öznel faktörlere dayalı olmasıdır.

5. Adım: Kant, cisimler dünyasının varlığının kesin olmadığını düşünüyordu. Bunun nedeni, cisimlerin varlığını doğrudan olarak bilemediğimizdir. Cisimleri ancak duyularımız aracılığıyla algılayabiliyoruz ve bu algılar yanıltıcı olabilir.

6. Adım: Kant, cisimlerin, varlıkların ve bunların özlerinin tam bilgisine ulaşılamayacağını düşünüyordu. Bunun nedeni, bilginin öznel faktörlere dayalı olmasıdır. Başka bir deyişle, her insan cisimleri, varlıkları ve bunların özlerini farklı şekilde algılayabilir ve yorumlayabilir.

7. Adım: Gerçekler dünyasının özlerini algılayamayız.

Cevap: D) Cisimlerin, varlıkların ve bunların özlerinin tam bilgisine ulaşılır.