Kütleleri, ilk sıcaklıkları ve yapıldıkları maddeler birbirinden farklı olan iki adet katı cisim tamamen yalıtılmış bir ortamda bulunmaktadır.Cisimler arasında ısı alışverişi olduğuna göre;I. Isıl denge sağlandığında iki cismin sıcaklığı birbirine eşit olur.II. Isının geçiş yönü, sıcaklığı düşük olan cisimden yüksek olana doğrudur.III. Cisimler arası ısı alışverişi tamamlandığında, denge sıcaklığı, küçük kütleli cismin ilk sıcaklığına daha yakın olur.yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?A)Yalnız lB) l ve llC) l ve lllD) ll ve lllE) l, ll ve lll

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:55

Kütleleri, ilk sıcaklıkları ve yapıldıkları maddeler birbirinden farklı olan iki adet katı cisim tamamen yalıtılmış bir ortamda bulunmaktadır.

Cisimler arasında ısı alışverişi olduğuna göre;

I. Isıl denge sağlandığında iki cismin sıcaklığı birbirine eşit olur.

II. Isının geçiş yönü, sıcaklığı düşük olan cisimden yüksek olana doğrudur.

III. Cisimler arası ısı alışverişi tamamlandığında, denge sıcaklığı, küçük kütleli cismin ilk sıcaklığına daha yakın olur.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?


A)Yalnız l
B) l ve ll
C) l ve lll
D) ll ve lll
E) l, ll ve lll

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:25:54
  • Cisimler arasında ısı alışverişi olduğunda, cisimler ısı denge noktasına ulaşana kadar ısı alışverişi devam eder.
  • Isıl denge noktasında, iki cismin sıcaklığı birbirine eşit olur.
  • Isının geçiş yönü, sıcaklığı düşük olan cisimden yüksek olana doğrudur.
  • Küçük kütleli cisim, büyük kütleli cisme göre daha çabuk ısınır ve daha çabuk soğur, başka bir deyişle küçük kütleli cismin sıcaklık değişimi büyüktür.
  • Cisimler arası ısı alışverişi tamamlandığında, denge sıcaklığı, küçük kütleli cismin ilk sıcaklığına daha yakın olur, başka bir deyişle küçük kütleli cismin ilk sıcaklığındaki değişim büyük kütleli cisme göre daha fazladır.

Cevap: A) Yalnız I