I. SitoplazmaII. MitokondriIII. RibozomIV. ÇekirdekRNA molekülü ökaryot hücrelerde yukarıdaki yapıların hangilerinde bulunur?A)I ve II B)  I ve III C) II ve IVD) I, III ve IVE) I, II, III ve IV

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00

I. Sitoplazma

II. Mitokondri

III. Ribozom

IV. Çekirdek

RNA molekülü ökaryot hücrelerde yukarıdaki yapıların hangilerinde bulunur?


A)I ve II 
B)  I ve III 
C) II ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:41:49
  1. RNA molekülü, genetik bilgiyi saklayan bir moleküldür.
  2. Ökaryot hücreler, çekirdeği olan hücrelerdir.
  3. Soruda verilen yapıların hepsi ökaryot hücrelerde bulunur.
  4. Sitoplazma, hücrenin çekirdek dışındaki kısmıdır.
  5. Mitokondri, hücrenin enerji üretim merkezidir.
  6. Ribozom, protein sentezleyen bir yapıdır.
  7. Çekirdek, hücrenin genetik materyalini içeren yapıdır.
  8. Bu nedenle RNA molekülü soruda verilen yapıların hepsinde bulunur.

Cevap: E) I, II, III ve IV