Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda aynı noktadan yatayla 30o , 45o ve 60o 'lik açı yapacak şekilde , eşit büyüklükteki hızlarla atılan üç tenis topu için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?A)İkinci top en uzağa gider.B) 3. top en yükseğe çıkar.C)  2. Topun yere düşme hızı en büyüktür.D) 1. ve 3. topun menzilleri eşittir.E) Çıkabildikleri en yüksek noktada 1. topun hızı en büyüktür.

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:56

Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda aynı noktadan yatayla 30o , 45o ve 60o 'lik açı yapacak şekilde , eşit büyüklükteki hızlarla atılan üç tenis topu için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)İkinci top en uzağa gider.
B) 3. top en yükseğe çıkar.
C)  2. Topun yere düşme hızı en büyüktür.
D) 1. ve 3. topun menzilleri eşittir.
E) Çıkabildikleri en yüksek noktada 1. topun hızı en büyüktür.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:29:47
  • Üç tenis topu aynı noktada yatay olarak atılmıştır.

  • İlk top 30 derece, ikinci top 45 derece ve üçüncü top 60 derece açıyla atılmıştır.

  • Toplar eşit hızlarla atılmıştır.

Bu bilgilerden, aşağıdaki çıkarımlar yapılabilir:

1.) İkinci top en uzağa gider. Çünkü ilk top ve üçüncü top aynı açıya düştüğü için aynı mesafeye ulaştılar, ancak ikinci top daha dik bir açıda atıldığı için daha fazla ulaşır. 2.) Üçüncü top en yükseğe çıkar. Çünkü 60 derecelik açı ile attığımız tenis topunun hızı diğerlerine göre daha fazladır. 3.) Birinci ve üçüncü topun menzilleri birbirine eşittir. Çünkü son noktada aynı noktadan düştüğü için aynı yerden düşerler ve bu durum da menzilleri eşit olur. 4.) Çıkabildikleri en yüksek noktada üçüncü topun hızı en büyüktür. Çünkü diğer toplara göre daha fazla hızla atıldığı için yatay vuruşun en son halinde de üçüncü top en yüksek hızla vurulmuş olur.

  • Bu bilgiler ışığında, cevap C'dir. Çünkü ikinci topun yere düşme hızı en büyük değildir.