Plazmolize uğramış olan %9 glikoz yoğunluğuna sahip bir bitki hücresiI. %3        II. %6    III. %10     IV. %1      V. %17olan glikoz çözeltilerinin hangilerine bırakılırsa deplazmolize olur?A)Yalnız IB) Yalnız VC) III ve VD) I, II ve IVE) II, III ve V

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00

Plazmolize uğramış olan %9 glikoz yoğunluğuna sahip bir bitki hücresi

I. %3        II. %6    III. %10     IV. %1      V. %17

olan glikoz çözeltilerinin hangilerine bırakılırsa deplazmolize olur?


A)Yalnız I
B) Yalnız V
C) III ve V
D) I, II ve IV
E) II, III ve V

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:42:27
  1. Plazmolize: Bitki hücrelerinin su kaybetmesi sonucu hücre zarı ve hücre duvarı birbirinden ayrışmasıdır. Yani hücre içi boştur.

  2. Deplazmolize: Plazmolize olmuş bir bitki hücresinin tekrar su alarak eski haline dönmesidir. Yani hücre içi su ile dolu olan halidir.

  3. %9 glikoz yoğunluğuna sahip bir hücre, içinde daha az yoğun bir çözelti varsa, özmoz nedeniyle su alarak deplazmolize olur.

  4. Verilen çözeltilerden;

*%3 glikoz: Bu çözelti 9% glikozlu çözeltiden DAHA AZ SULU olduğu için hücre suyu alır.

*%6 glikoz: Bu çözelti hücrenin kanı ile AYNI SULUDURR, yani hücre dengeye gelir ve su almaz, su vermez.

*%10 glikoz: Bu çözelti 9% glikozlu çözeltiden DAHA AZ SULU olduğu için hücre suyu alır bu yüzden deplazmolize olur.

*% 17 glikoz: Bu çözelti 9% glikozlu çözeltiden DAHA AZ SULU olduğu için hücre suyu alır, bu yüzden deplazmolize olur.

Sonuç olarak, plazmolize olmuş bir bitki hücresi 1, 2 ve 4 numaralı çözeltilere (%3, %6 ve %10 glikoz yoğunluğuna sahip) bırakılırsa deplazmolize olur.

Cevap: D) I, II ve IV