Şekilde sürtünmesiz yatay düzlemde birer ucu sabitlenmiş yaylara bağlı cisim basit harmonik hareket yapmaktadır.Cismin periyodu kaç s'dir?(π=3)A)0,2B) 0,4C) 0,6D) 0,8E) 1

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:57
Ödev Yardım Forum

Şekilde sürtünmesiz yatay düzlemde birer ucu sabitlenmiş yaylara bağlı cisim basit harmonik hareket yapmaktadır.

Cismin periyodu kaç s'dir?(π=3)


A)0,2
B) 0,4
C) 0,6
D) 0,8
E) 1

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:33:28
  1. Kütle yay sisteminde periyot; cismin bir denge noktasından diğer denge noktasına gidip gelmesi için geçen zamandır.

  2. Periyot formülü; T = 2π√(m/k)'dır.

  3. m cismin kütlesi, k yay sabitidir.

  4. Cismin periyodunu bulmak için, öncelikle cismin kütlesini ve yay sabitini bilmemiz gerekir.

  5. Soruda cismin kütlesinin ve yay sabitinin verilmediğini görürüz, bu nedenle cismin periyodunu hesaplayamayız.

  6. Cevap C) 0,6 yanlıştır.