Aşağıdakilerden hangisi aminoasitlerin birden fazla kodonla şifrelenmesinin canlıya sağladığı avantajlardan biridir?A)Daha kısa sürede çok sayıda proteinin sentezlenmesi sağlanır.B) Protein çeşitliliğinin değişmeden aktarılması sağlanır.C) Aynı proteinin farklı canlılarda sentezlenmesi sağlanır.D) Gende mutasyon meydana gelse de aynı proteinin sentezinin devam etmesi sağlanır.E) Her canlıda aynı aminosit çeşidinin sentezlenmesi sağlanır.

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:03

Aşağıdakilerden hangisi aminoasitlerin birden fazla kodonla şifrelenmesinin canlıya sağladığı avantajlardan biridir?


A)Daha kısa sürede çok sayıda proteinin sentezlenmesi sağlanır.
B) Protein çeşitliliğinin değişmeden aktarılması sağlanır.
C) Aynı proteinin farklı canlılarda sentezlenmesi sağlanır.
D) Gende mutasyon meydana gelse de aynı proteinin sentezinin devam etmesi sağlanır.
E) Her canlıda aynı aminosit çeşidinin sentezlenmesi sağlanır.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:49:45
  1. Aminoasitler, proteinlerin yapı taşlarıdır. Proteinler ise vücudumuzdaki birçok önemli görevi yerine getirirler.

  2. Her aminoasit, belirli bir kodon tarafından şifrelenir. Kodon, DNA veya RNA'daki üç bazlık bir dizi olup, belirli bir aminoasiti temsil eder.

  3. Bazı aminoasitler, birden fazla kodonla şifrelenir. Yani, bu aminoasitleri sentezlemek için birden fazla farklı kodon kullanılabilir.

  4. Bu durumun canlıya sağladığı en önemli avantajlardan biri, gende mutasyon meydana gelse de aynı proteinin sentezinin devam etmesidir.

  5. Çünkü, bir kodonda mutasyon meydana gelse bile, diğer kodonlar hala doğru aminoasiti şifreleyebilir ve böylece doğru protein sentezlenmeye devam eder.

Cevap: D) Gende mutasyon meydana gelse de aynı proteinin sentezinin devam etmesi sağlanır.