Gebelik sırasında, fetüs ile ilgili olası problemlerin tanınması ve bunlara göre önlem alınabilmesi için ultrasonografi ile inceleme yapılır.Aşağıdakilerden hangisi ultrasonografinin kullanım amaçlarından biri değildir? A)Fetüsün canlı olup olmadığını belirler.B) İkiz ve çoğul gebeliklerin erken tanınmasını sağlar.C) İç ve dış anormalliklerin bazılarını gösterir.D) Genetik hastalıkların embriyo döneminde tespit edilmesini sağlar.E) Rahim ve yumurtalıkta miyom veya kistin olup olmadığını belirler.

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:01

Gebelik sırasında, fetüs ile ilgili olası problemlerin tanınması ve bunlara göre önlem alınabilmesi için ultrasonografi ile inceleme yapılır.

Aşağıdakilerden hangisi ultrasonografinin kullanım amaçlarından biri değildir? 


A)Fetüsün canlı olup olmadığını belirler.
B) İkiz ve çoğul gebeliklerin erken tanınmasını sağlar.
C) İç ve dış anormalliklerin bazılarını gösterir.
D) Genetik hastalıkların embriyo döneminde tespit edilmesini sağlar.
E) Rahim ve yumurtalıkta miyom veya kistin olup olmadığını belirler.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:44:25
  1. Ultrasonografi, fetüsün gelişimini ve sağlığını kontrol etmek için kullanılan bir görüntüleme yöntemidir.
  2. Ultrasonografi, yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak yapılır. Ses dalgaları fetüse gönderilir ve fetüsten geri yansıyan ses dalgaları bir görüntü oluşturmak için kullanılır.
  3. Ultrasonografi, fetüsün canlı olup olmadığını belirlemek, ikiz ve çoğul gebeliklerin erken tanısını sağlamak, iç ve dış anormalliklerin bazılarını göstermek ve rahim ve yumurtalıkta miyom veya kistin olup olmadığını belirlemek için kullanılır.
  4. Genetik hastalıklar, doğumdan önce tespit edilemeyen hastalıklardır. Genetik hastalıklar, anne ve babadan çocuğa geçen genlerdeki kusurlardan kaynaklanır.

Dolayısıyla, ultrasonografi, genetik hastalıkların embriyo döneminde tespit edilmesini sağlamaz.