Modernizm, Aydınlanma ilkelerini temel alan toplumsal projenin adıdır. Aydınlanma ise inanca karşı bilgiyi, teolojiye karşı bilimi ön plana alan bir düşünce sistemidir. Modernizm, Aydınlanma düşüncesini temel alır. İlerlemeye inanır. Akıl ve bilimi ilerlemenin aracı olarak görür. Postmodernizm ise başta sosyalizm olmak üzere, hümanizmi, özgürlüğü, evrenselliği, gerçekliği, bilimi ve aklı eleştirir.Bu parçadan, aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?A)Modernizm ve Aydınlanma akla ve bilime dayanır.B) Modernizm toplumu düzenleme amacındadır.C) Postmodernizm, modernizmin iddialarına karşıdır.D) Postmodernizm ve modernizm akıl ilkelerini reddeder.E) Postmodernizm, modern değerlere bir eleştiridir.

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:59

Modernizm, Aydınlanma ilkelerini temel alan toplumsal projenin adıdır. Aydınlanma ise inanca karşı bilgiyi, teolojiye karşı bilimi ön plana alan bir düşünce sistemidir. Modernizm, Aydınlanma düşüncesini temel alır. İlerlemeye inanır. Akıl ve bilimi ilerlemenin aracı olarak görür. Postmodernizm ise başta sosyalizm olmak üzere, hümanizmi, özgürlüğü, evrenselliği, gerçekliği, bilimi ve aklı eleştirir.

Bu parçadan, aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?


A)Modernizm ve Aydınlanma akla ve bilime dayanır.
B) Modernizm toplumu düzenleme amacındadır.
C) Postmodernizm, modernizmin iddialarına karşıdır.
D) Postmodernizm ve modernizm akıl ilkelerini reddeder.
E) Postmodernizm, modern değerlere bir eleştiridir.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:38:09
 1. Adım: Modernizm ve Aydınlanma'nın ilişkisini anlamak..
 • Modernizm, Aydınlanma düşüncesini temel alır ve ilerlemeye inanır. Yani, insanlar zamanla daha iyi bir toplum yaratabileceklerine inanır. Bu anlayış Aydınlanma'nın akıl ve bilim üzerinden ilerlemeyi savunmasından kaynaklanır.
 1. Adım: Postmodernizm ve modernizmin farklılıklarını anlamak.
 • Postmodernizm, modernizmin iddialarına karşıdır. Örneğin, modernistler akıl ve bilimin her şeyi açıklayabileceğini savunurken, postmodernistler bunun mümkün olmadığını savunur ve artık bunun geçerli olmadığını belirtir. Postmodernistler aynı zamanda, modernizmin özgürlük, evrensellik ve gerçeklik gibi kavramlarını da eleştirir.

 • Postmodernizm kültür ve toplum anlayışına eleştirel bakış açısıyla yaklaştığından modernizmin akıl, bilim, gerçeklik ve ilerleme ilkelerini reddeder ve bu kavramların her birinin kültürel olarak inşa edildiğini vurgular. Buna göre postmodernizm akıl ve bilimi bir değer olarak görmez, hatta soruna sahip olan inancı eleştirmek yerine aklı eleştirir.

 1. Adım: Açıklananlara göre aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz sorusunu cevaplamak
 • A)Modernizm ve Aydınlanma akla ve bilime dayanır. (Doğru)
 • B) Modernizm toplumu düzenleme amacındadır. (Doğru)
 • C) Postmodernizm, modernizmin iddialarına karşıdır. (Doğru)
 • D) Postmodernizm ve modernizm akıl ilkelerini reddeder. (Yanlış, Postmodernizm, modernizmin akıl, bilim, gerçeklik ve ilerleme ilkelerini reddeder.)
 • E) Postmodernizm, modern değerlere bir eleştiridir. (Doğru)

Cevap: D) Postmodernizm ve modernizm akıl ilkelerini reddeder.