Sindirim sisteminde sindirilen ve besin monomeri hâline dönüşen moleküllerin bir kısmı kanla kalbe doğru taşınır. Besin maddeleri bakımından zengin içerikli kanı ince bağırsak villuslarından uzaklaştıran kılcal damarlar ve toplardamarlar direk karaciğere giden hepatik portal vende (kapı toplardamarı) birleşirler. Daha sonra kan, karaciğerden kalbe, kalpten de diğer doku ve organlara gider. Bu düzenlemenin temel sebebi I. Vücudun farklı organlarına  gidecek besinlerin dağılımının düzenlenmesini sağlar.II. Bağırsaktan çıkan şilomikronların fazlasının depolanabilmesini sağlar.III.  Vücuda giren birçok yabancı molekülün zehirsiz hâle getirilmesini sağlar.ifadelerinden hangileriyle ilgilidir?A)Yalnız IB) Yalnız IIIC) I ve IID) I ve IIIE) II ve III

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

Sindirim sisteminde sindirilen ve besin monomeri hâline dönüşen moleküllerin bir kısmı kanla kalbe doğru taşınır. Besin maddeleri bakımından zengin içerikli kanı ince bağırsak villuslarından uzaklaştıran kılcal damarlar ve toplardamarlar direk karaciğere giden hepatik portal vende (kapı toplardamarı) birleşirler. Daha sonra kan, karaciğerden kalbe, kalpten de diğer doku ve organlara gider.

 Bu düzenlemenin temel sebebi

I. Vücudun farklı organlarına  gidecek besinlerin dağılımının düzenlenmesini sağlar.

II. Bağırsaktan çıkan şilomikronların fazlasının depolanabilmesini sağlar.

III.  Vücuda giren birçok yabancı molekülün zehirsiz hâle getirilmesini sağlar.

ifadelerinden hangileriyle ilgilidir?


A)Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:47:21

1. Adım: Hepatik Portal Venenin İşlevi Nedir? Hepatik portal ven, ince bağırsaktan gelen besin açısından zengin kanı karaciğere taşır.

2. Adım: Besinlerin Vücuda Dağılımı

  • Karaciğer, gelen kanı işleyerek besin maddelerini kan dolaşımına bırakır.
  • Kan, besin maddelerini vücudun farklı bölgelerine taşır.

3. Adım: Şilomikronların Fazlasının Depolanması

  • Şilomikronlar, sindirilen yağları taşıyan küçük moleküllerdir.
  • Karaciğer, şilomikronların fazlasını depolayabilir.

4. Adım: Yabancı Moleküllerin Zehirsiz Hale Getirilmesi

  • Karaciğer, vücuda giren birçok yabancı molekülü (ilaçlar, toksinler vb.) zehirsiz hale getirir.

Önemli Noktalar

  • Hepatik portal ven, ince bağırsaktan gelen besin açısından zengin kanı karaciğere taşır.
  • Karaciğer, gelen kanı işleyerek besin maddelerini kan dolaşımına bırakır.
  • Karaciğer, şilomikronların fazlasını depolayabilir.
  • Karaciğer, vücuda giren birçok yabancı molekülü zehirsiz hale getirir.

Cevap: D) I ve III.